Verder is de stichting Netwerk Roemenië een dynamische stichting. D.w.z. dat zij “open oog wil houden” voor hetgeen zij op haar weg en aanwezigheid in Roemenië tegenkomt. We werken voor iedereen, waarbij het doel is om door ons werk de liefde van Jezus te verspreiden en dat is tevens ons uitgangspunt. Daarin willen we een… Read More

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8: 38 +39) Hoi allemaal,Daar is hij… Read More