Hoofdlijnen actuele beleidsplan

A. Opening nieuw gebouw van waaruit goederen worden ingezameld, geselecteerd en klaargemaakt voor verzending, bestemd voor hulpverlening in Roemenië.

B. Daarnaast komen er ook goederen binnen die verkocht kunnen worden in onze eigen kringloopwinkel die vanaf juni 2020 start zodra de verbouwing achter de rug is, de akte bij de notaris is aangepast t.a.v. deze verandering en we ingeschreven staan onder de nieuwe naam bij de kamer van koophandel.

De winkel is bedoeld om geld te genereren voor hulp in de vorm van sponsoring van individuen en projecten, zowel van eigen hand van Stichting Netwerk Roemenië als van kerken, stichtingen en associaties waar we mee samen werken.

C.1. Een ander deel van de binnen gekomen goederen worden naar Roemenië verzonden om dáár in de kringloopwinkel “Maxima” van onze partner de “APFS” (asociatia Pro Familia Sighisoara) verkocht te worden.

 • v. Dit zorgt daar voor drie arbeidsplaatsen.
 • v. Verhoging van eigenwaarde doordat men iets heeft “gekocht” i.p.v. heeft gekregen.
 • v. De volledige winst van Maxima wordt eveneens gebruikt voor hulpverlening voor de allerarmsten.
 • v. Kanttekening bij dit alles: het gaat hierbij om meer luxere goederen. Essentiële hulpgoederen worden ALTIJD GRATIS verstrekt!

C.2. Ook is een groot deel van de goederen die naar Roemenië worden gestuurd bestemd als donatie- goederen die ten bate van de meest arme mensen, via de APFS alsook collega- stichtingen en kerken worden verdeeld

D. Ook voor onze eigen vrijwilligers worden er op deze manier arbeidsplaatsen, maar dan in de vorm van dagbesteding gecreëerd. Velen van hen zijn of al met pensioen, of zijn gehandicapt of hebben een afstand tot de normale arbeidsmarkt.

Daarnaast bieden we mogelijkheden voor mensen met een vluchtelingenstatus te integreren in onze samenleving en door samenwerking het Nederlands beter te beheersen.

Tevens kunnen mensen die nog in opleiding zijn bij ons een stageplek krijgen.

Er kunnen verder ook presentaties worden gehouden en het gebouw staat ook open als “sociaal café” ofwel als ontmoetingscentrum.

E. Verdere samenwerking dus met onze partners in Roemenië, de Asociatia Pro Familia Sighisoara.

 • v. Samen de jaarlijkse winteractie voorbereiden.
 • v. Samen zorgdragen voor het contact met de mensen die we in Balan ondersteunen (zie actueel verslag uitgeoefende activiteiten)
 • v. Op termijn (opnieuw) zomerkampen organiseren.
 • v. Op termijn (opnieuw) met teams meehelpen huizen te bouwen voor de allerarmsten)
 • v. En andere activiteiten ontwikkelen.

F. Onze eigen directe hulp in Roemenië in 2019   

 • v. Het evangelie verkondigen en dan vanuit het uitgangspunt van       Galaten 5:14 “de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: “houd net zoveel van je medemens als van jezelf”.
 • v. Financiële ondersteuning van de kinderopvang in Soard
 • v. Meervoudige ondersteuning van Asociatia Perspective Danes
 • v. Sponsoring van sociaal kansarme tieners bij het volgen van middelbaar (beroeps) onderwijs 
 • v. Op zo kort mogelijke termijn ondersteuning dienstencentrum Boiu.
 • v. Hulp aan hen die om hulp vragen en die ook daadwerkelijk door ons kan worden gegeven.

Even tot slot. 2019 en 2020 zijn tot nu toe moeilijke jaren geweest door sluiting van ons pand de oude basisschool de Marske, wat we op basis van anti- kraak vijf jaar lang mochten gebruiken maar dat weer moet gaan dienen als tijdelijk basisschool voor de verbouwing van de brede school. Doch inmiddels hebben we, dankzij hulp van de PKN- kerk Wieringen een nieuw gebouw kunnen betrekken waar we vanaf juni 2020 weer volop aan de slag kunnen gaan. De toekomst voor ons en daarmee (feitelijk op de eerste plaats) de projecten in Roemenië zien er mede daardoor glansrijk uit.