De doelstelling van de Stichting Netwerk Roemenië is om gestalte te geven aan het Woord, en wel vanuit de zin in Galaten 5 vers 14: “Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.“.

Om deze reden gaan we naar Roemenië, zodat wij kunnen delen in de liefde van Jezus en om te getuigen van die liefde. In de praktijk houdt dit in dat we ons laten leiden door ons hart. Vanuit liefde voor de Heer vertellen we over Hem en daarnaast laten we die Liefde ook ervaren door de aller armsten hulp te geven op velerlei terrein.

Zo willen we:

  • voor daklozen huisjes bouwen
  • mensen zonder kleding, kleding geven
  • de hongerigen eten geven
  • voor kinderen die niet naar school kunnen, onderwijs mogelijk maken
  • voor zieken die verstoken zijn van medische hulp toch die hulp mogelijk proberen te maken
  • voor Kinderen die nauwelijks vakantie kennen in de vorm van ‘ontspanning’ een zorgeloze vakantieweek aan te bieden

Ook willen we onze ogen open houden voor alles wat we verder nog tegenkomen.

Sighişoara is gelegen in het centrale district Mureş en de regio Transsylvanië van Roemenië.

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan van SNR

In de praktijk

Gedurende het hele jaar bezoeken we met regelmaat het gebied waar we sinds 2004 in actief zijn, n.l. Sighişoara en omgeving. We werken er samen met andere christelijke organisaties, zoals ‘project Romania’, ‘Youth with a Mission’, verschillende kerken waarbij o.a. de gemeente Mana en de Kerk van de Nazarener.

We bouwen veelal met eigen teams voor David McGuire. Hij bouwt sinds 1997 woningen voor veelal straatarme zigeunerfamilies. In Tigmandru, een zigeunerdorp, zijn we de afgelopen jaren actief geweest. Naast bouwen is het contact met de bevolking van groot belang.

Ook organiseren we dit jaar samen met de gemeente Mana en Youth with a Mission zomerkampen voor kinderen uit de dorpen met een overwegend zigeunerbevolking rondom Sighisoara.

Geef een reactie