Evenals de tien voorgaande jaren willen we ook deze winter weer in het dan vaak steenkoude Roemenië iets aan warmte brengen onder de vooral arme mensen. Dit betekend dat we opnieuw hebben gekozen voor een voedselactie. Het concept waarop we het willen gaan doen is grotendeels gelijk aan dat van begin 2016. Ofwel we houden… Read More

Verder is de stichting Netwerk Roemenië een dynamische stichting. D.w.z. dat zij “open oog wil houden” voor hetgeen zij op haar weg en aanwezigheid in Roemenië tegenkomt. We werken voor iedereen, waarbij het doel is om door ons werk de liefde van Jezus te verspreiden en dat is tevens ons uitgangspunt. Daarin willen we een… Read More