Evenals de tien voorgaande jaren willen we ook deze winter weer in het dan vaak steenkoude Roemenië iets aan warmte brengen onder de vooral arme mensen. Dit betekend dat we opnieuw hebben gekozen voor een voedselactie. Het concept waarop we het willen gaan doen is grotendeels gelijk aan dat van begin 2016. Ofwel we houden een financiële actie waarbij we in Roemenië zelf het voedsel kopen bij de plaatselijk kruidenier.

Voordelen:

  1. We hoeven geen duizenden kilo’s aan etenswaar te transporteren.
  2. Het eten dat door ons via onze plaatselijke contacten wordt ingekocht is bekend eten waarvan iedereen ter plaatse weet hoe je het moet klaarmaken.
  3. We steunen de plaatselijke economie. In januari en februari hebben veel mensen geen geld om boodschappen te doen. Door ons komt er toch voor even brood op de plank en de kruidenier heeft omzet ondanks dat de klanten met een lege portemonnee zitten.

De aanhanger wordt overigens wel gebruikt, want van de speelgoedbanken in de omgeving hebben we enorm veel speelgoed gekregen. Dat nemen we mee voor meerdere instellingen. Ook gaat er breigoed mee want gedurende het hele jaar hebben er groepjes en individuele dames kleding en ook dekens gemaakt voor met name kinderen.

We hopen dat we opnieuw veel voedselpakketten kunnen verstrekken. Per pakket zijn we € 10,- kwijt. We hebben zeker 350 pakketten nodig en dat is dus € 3.500,- Steunen kunt u ons door een bedrag over te maken naar rekening: NL63 RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië o.v.v. “winteractie 2017”

Geef een reactie