U kunt ons op veel verschillende manieren sponsoren:

Bankoverschrijving

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0122 1231 82 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië te Hippolytushoef.

Periodieke giften

U kunt ook uw bank opdracht geven om wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag over te schrijven naar de rekening van Stichting Netwerk Roemenië.

Mocht u een specifiek doel binnen onze stichting willen steunen, geeft u dit dan aan bij uw omschrijving:” Bijv. “bouw huizen” of “kinderkamp” of “voedselhulp (zie ook bij projecten)

Machtigingskaart

  • éénmalig
  • jaarlijks
  • per kwartaal
  • maandelijks

U kunt de printbare machtigingskaart (PDF) downloaden.

Vanaf juli is het ook mogelijk ons uw gift per automatische incasso te doen toekomen.

Nadat u de machtigingskaart heeft uitgeprint en ingevuld kunt u deze per post versturen naar:

Stichting Netwerk Roemenië
Beltstraat 14
1777 HC Hippolytushoef

Online doneren

Het is ook mogelijk om online te doneren via Geef.nl. U kunt met iDeal, PayPal of creditcard een gift overmaken.

Sponsoracties

Een andere manier is om een specifieke actie voor ons te voeren. Te denken valt aan een fietstocht, opzetten van een maaltijd, loterij, rommelmarkt of een deur aan deur- actie, waarbij de opbrengst via onze stichting in Roemenië wordt aangewend voor één van onze doelen.

Belastingaftrekbaar

In de meeste gevallen zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting omdat SNR een ANBI-erkende stichting is. Lees meer over de voorwaarden voor het aftrekken van giften op de website van de belastingdienst.

Beloningsbeleid

<br />Beltstraat 14
<br />1777 HC Hippolytushoef