U kunt ons op veel verschillende manieren sponsoren:

Online doneren

Het is mogelijk om online te doneren via Geef.nl. U kunt met iDEAL, PayPal of creditcard een gift overmaken. Daarbij kunt u in een bericht aangeven of u een specifiek project of de stichting algemeen wilt ondersteunen.

Bankoverschrijving

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0122 1231 82 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië te Hippolytushoef.

Periodieke giften

U kunt ook uw bank opdracht geven om wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag over te schrijven naar de rekening van Stichting Netwerk Roemenië.

Mocht u een specifiek doel binnen onze stichting willen steunen, geeft u dit dan aan bij uw omschrijving:” Bijv. “bouw huizen” of “kinderkamp” of “voedselhulp (zie ook bij projecten)

Machtigingskaart

  • éénmalig
  • jaarlijks
  • per kwartaal
  • maandelijks

U kunt de printbare machtigingskaart (PDF) downloaden.

Vanaf juli is het ook mogelijk ons uw gift per automatische incasso te doen toekomen.

Nadat u de machtigingskaart heeft uitgeprint en ingevuld kunt u deze per post versturen naar:

Stichting Netwerk Roemenië
Beltstraat 14
1777 HC Hippolytushoef

Sponsoracties

Een andere manier is om een specifieke actie voor ons te voeren. Te denken valt aan een fietstocht, opzetten van een maaltijd, loterij, rommelmarkt of een deur aan deur- actie, waarbij de opbrengst via onze stichting in Roemenië wordt aangewend voor één van onze doelen.

Belastingaftrekbaar

In de meeste gevallen zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting omdat SNR een ANBI-erkende stichting is. Lees meer over de voorwaarden voor het aftrekken van giften op de website van de belastingdienst.

Beloningsbeleid

Het beleid van stichting Netwerk Roemenië is dat als men dat wenst een beloning verkregen kan worden overeenkomstig de wet op beloning van vrijwilligerswerk die bepaald wat de maximale beloning op maand en op jaarbasis mag zijn voor een vrijwilliger en dan op basis van werkelijk ingezette uren. Dit overigens alleen wanneer de financiële situatie van de stichting dit toelaat.

In de praktijk is daar tot op heden nooit gebruik van gemaakt.

Bestuurders worden niet gecompenseerd met beloningen of vakantiegeld.