Evenals de tien voorgaande jaren willen we ook deze winter weer in het dan vaak steenkoude Roemenië iets aan warmte brengen onder de vooral arme mensen.… Read More

Voedsel, wat zo noodzakelijk is voor iedereen, maar wat helaas nog voor zoveel mensen bijna niet te verkrijgen is, puur door gebrek aan geld.… Read More