Goedendag allemaal, Tussen april en nu liggen twee maanden. En deze periode ligt er ook tussen de vorige nieuwsbrief en deze. De periode was lang genoeg om opnieuw Roemenië te bezoeken. En dat heb ik dus ook gedaan. Samen met m’n dochter Sifra en een vriendin van haar die vorig jaar ook mee is geweest in het zomerteam, n.l. Stephany. Het werd een gecombineerd zakelijk en privébezoek. Want nadat ik meerdere gesprekken had gevoerd bij de stichting Veritas en we een intentieverklaring hebben uitgesproken, arriveerden twee broers van mij en een schoonzus. Met hun heb ik op heel plezierige wijze door een deel van Roemenië gereisd. We hebben zowel projecten bekeken maar hebben ook dorpen bezocht de schoonheid ervan bewonderd. De VN hebben ook in Roemenië gebieden en gebouwen aangewezen als “werelderfgoed”. We hebben er heel wat van gezien. En ik kwam er achter dat het hele centrum van Sighisoara dus ook op deze lijst staat. En terecht denk ik.

Naast al dit moois heb ik het niet kunnen laten om toch ook naar de mensen rondom mij te kijken. Het viel me op dat er weer veel meer gebedeld wordt. Niet alleen meer door kinderen, maar ook door volwassenen. Ook heb ik in toenemende mate gezien hoe mensen in de prullenbakken naar eten zoeken. Gisteren had ik nog een telefonisch gesprek een voorganger. Mijn vraag was wat ik het beste zou kunnen brengen naar Roemenië op dit moment. Het antwoord was dat de behoeft aan “dingen” er wel is, maar dat de mensen vooral eten te kort komen. Ook nu, in de zomer. Veel mensen in de stad hebben geen grond om iets te verbouwen. En wordt er toch iets verbouwd, dan moet je dat echt bewaken, want voor je het weet is jou zelf verbouwde voedsel verdwenen. Het afgelopen jaar heeft de regering keiharde bezuinigingen ingevoerd. Bang als men is, en misschien ook wel terecht, dat de staat failliet gaat net als Griekenland en Portugal. Maar ook het IMF ging alleen akkoord met een noodkrediet indien de Roemeense overheid drastische maatregelen zou nemen. Het BTW- tarief is sinds juni 2010 verhoogd naar 24%. De pensioenen zijn met 15 % en het ambtenarensalaris is met 25 % verlaagd. En dat is dus op straat zichtbaar.

Na 5 jaar SNR is het duidelijk dat we ons nog niet kunnen opheffen. Blijf ons dan ook steunen zodat wij op onze beurt steun kunnen geven in Roemenië. Heeft u het nog niet gedaan? Vul dan eens de bijgesloten incasso in en stuur het naar ons retour. Bij ons wordt alles voor ons hulp aan de armsten gebruikt. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Ik wens u bij deze een heel goede zomer toe, waar u ook bent of waar u ook naar toe gaat. En dat we de ware liefde met elkaar mogen delen, waar u ook bent. Liefde voor onze vrienden, voor onze familie, onze naasten. In en uit Jezus naam.

Dick Krabbendam, voorzitter SNR.

Teams juli- augustus 2011

Op vrijdag 15 juli hopen we weer met de eerste mensen naar Roemenië ter vertrekken. Een aantal tieners zullen deel nemen aan een gezamenlijk kamp in Zetea waarbij kinderen uit Roemenië en Nederland elkaar gaan ontmoeten. Het is nog steeds mogelijk je voor dit kamp op te geven. Dit kamp duurt van maandag 18 t/m vrijdag 22 juli.

Maandag 25 juli gaan we vervolgens met een ander team David McGuire helpen bij de bouw van huisjes in het dorp Laslea. Ook enkele tieners uit het tienerkamp gaan hieraan meehelpen.

Op 1 augustus worden we vanuit Nederland versterkt door minstens één familie van 5 personen. Ook in deze week gaan we bouwen. Nu moet u niet denken dat de dagen volledig worden gevuld met bouwen. Wanneer we op de bouwlocatie zijn komen er altijd spontaan kinderen en ook wel volwassenen kijken en soms ook meehelpen. We vinden altijd wel tijd om met deze mensen ook leuke dingen te doen. Veel zingen, spelletjes doen en vaak ook hebben we materiaal mee om leuke activiteiten te doen. Wie nog niet weet wat hij komende zomer gaat doen of tussen de periode 25 juli en 5 augustus? Neem contact op met ons ga mee!!

Telefoonnummers

Sinds enige tijd beschikt de SNR over een eigen telefoonnummer. Dit nummer is 0857852674. (normaal lokaal tarief) Het nummer 0227592536 is ons privé-nummer en daarom ook het verzoek het nummer 0857852674 te gebruiken wanneer het gaat om het bereiken van de SNR. Het mobiele nummer 0647052752 blijft wel gewoon bereikbaar. Wanneer we echter in Roemenië zijn heb ik mijn toestel uit staan en ben uitsluitend bereikbaar op nummer 0040 748253165. Via “televergelijk” kunt u een goedkoop inbelnummer vinden waardoor de kosten om naar Roemenië te bellen laag blijven.

Camper

We zijn een half jaar verder na de aanhouding in Duitsland op 28 december afgelopen jaar.

Komende vrijdag gaat de camper naar een vrachtwagenmonteur die in eerste instantie gaat kijken hoe de staat van de wagen is en vervolgens eventueel de wagen onder handen gaat nemen. Hij moet kunnen voldoen aan de TUV- eisen die voor Duitsland gelden. Er wordt een nieuw stuk chassisbalk ingelast en er wordt gekeken naar de verdere conditie van de wagen.

De wagen voldoet heel goed aan het doel waar we het voor hebben. Er zijn meer dan 8 zitplaatsen en we kunnen hem ook heel goed gebruiken voor transport van goederen. Maar dan moet hi wel (opnieuw) veilig zijn. Overigens zullen we een wagen die ons vanuit het bedrijfsleven wordt aangeboden niet bij voorbaat afslaan. Integendeel. Wie weet wat er nog mogelijk is?!

Schuur Ulkeweg

Aan de Ulkeweg in Slootdorp maken wij gebruik van een schuur waar de voorraad, bestemd voor Roemenië in wordt verzameld en vanwaar het getransporteerd wordt naar Roemenië.

De afgelopen tijd is daar door onbekenden een grote hoeveelheid goederen naar toe gebracht waar geen overleg over is geweest. Ook behoren veel van deze goederen niet tot de noodhulp die wij willen geven. Wij proberen ons te beperken tot de eerste levensbehoefte.

Nu zijn we overladen met o.a. elektronica, koelkasten en meubelen waaronder tafels, stoelen en bankstellen. Een groot deel van onze schuur is daar nu mee gevuld en wel zo overdadig veel dat nu ook al andere ruimten waar wij niet over beschikken worden gevuld met bankstellen, tafels etc. Dit kan niet en dit mag niet!!! Om deze reden nemen we op dit moment alleen nog kleding aan.

Dat kan niet meer rechtstreeks naar de Ulkeweg gebracht worden, maar moet eerst aangemeld worden op het telefoonnummer van de SNR, 0857852674 (lokaal tarief) of 0647052752

Nieuwe opslag?

Na de afwijzing van de aanvraag voor het mogen gebruiken van de leegstaande school aan de Parklaan in Hippolytushoef waarbij de gemeente uitgaat van een exploitatiebedrag van € 30.000 per jaar, waarbij wij het niet verantwoord vinden dat risico te gaan nemen, heb ik opnieuw een verzoek naar de beslissende wethouder gestuurd. Inmiddels is besloten dat het pand toch gesloopt zal gaan worden, maar het wel eens heel lang kunnen duren voor dat zover is. Te denken valt aan twee of drie jaar.

In die tijd zouden we onze goederen prima daar op kunnen slaan en uit kunnen sorteren en tevens een paar dagdelen per week verkoop kunnen houden (i.p.v. een complete kringloopwinkel op te zetten). Verwarming hebben we hoegenaamd niet nodig en kan zich mocht het toch nodig zijn beperken tot slechts die lokalen waar we aan het werk zijn het hoeft zeker geen 21 graden te zijn.

Ook hebben we een brief geschreven naar de kerkenraad/ kerkvoogden van de Protestantse kerk Wieringen. Mocht het binnen deze kerk, waar men sinds het samen gaan van de Hervormde en de Gereformeerde kerk, gebruik maakt van twee kerkgebouwen in één dorp, financieel niet meer haalbaar zijn er twee gebouwen op na te houden, dan zouden wij graag indien het voor ons financieel wel haalbaar is, gebruik willen maken van één van de kerkgebouwen. De Ankerkerk hebben we regelmatig gebruikt voor o.a. onze markten en de vrijwilligersavonden en ook hebben we in het verleden in de kerk kleding gesorteerd.

Blog op website

Sinds april j.l. houd ik een blog bij op de website. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen binnen de SNR. U kunt het blog hier vinden. Ook is het mogelijk om alleen het blog te volgen. Via deze link kunt u zich hier voor opgeven.

Reünie 5- jarig bestaan

Afgelopen zaterdag 28 mei jl. vierden we als Stichting Netwerk Roemenië ons 5-jarig jubileum in de Oaseplaza in Anna Paulowna. Weliswaar een beetje te vroeg want het is pas op 6 juni dat we werkelijk 5 jaar bestaan maar die paar dagen weten we waarschijnlijk ook nog wel vol te houden t.a.v. ons bestaan. Omdat er een lange voorperiode aan de SNR vooraf is gegaan, was iedereen vanaf 1993 uitgenodigd en waren ook de gepresenteerde foto’s van af die tijd.

Ongeveer 35 mensen bezochten de reünie en ze kwamen uit meerdere hoeken van het land. Het zag er even naar uit dat de ploeg uit 1998 compleet zou zijn maar uiteindelijk was er maar één persoon. Van de eerste echte groep, n.l. die uit 2006, waren er wel meerderen. En naarmate de jaren minder ver achter ons lagen waren er ook meer mensen gekomen. We hadden een echte Roemeense muzikant.

We hebben na een uitgebreide ontvangst/ koffieronde in de grote zaal gekeken naar een PowerPointpresentatie die ook op de scholen wordt vertoond. Het verhaal daarbij gaat over een klein jongetje dat in 1993 op een plein in Sighisoara wordt aangeboden aan een hulpverlener. Natuurlijk is het niet mogelijk om op dit aanbod in te gaan, maar het is wel choquerend om dit mee te maken. Dat hulpverlener en de inmiddels tot bijna volwassen jongen elkaar vele jaren later bij toeval alsnog leren kennen kan feitelijk geen toeval zijn.

Na de presentatie is het tijd voor de inwendige mens. Er is mede door de wat matige opkomst meer dan genoeg voor iedereen. Rond een uur of twee bekijken we in de jeugdzaal een aantal foto’s en films van de allerlaatste missie, de outreach van december 2010. Met 14 mensen waren we rond de kerstdagen in Sighisoara en hebben we een heel uitgebreid programma met Veritas gehad. Joost en Marjan Zijderlaan waren de gedreven krachten en organisatoren van dit geheel en het was erg leuk de beelden van afgelopen winter terug te zien.

Rond 16 uur hielpen de laatsten mee de boel schoon te maken en het 5 jarig jubileum was al weer verleden tijd. Wellicht komen we in 2023 nog eens bij elkaar voor het 12 1/2 jarig jubileum, maar het valt veel meer te hopen dat hulp tegen die tijd niet meer nodig is.

Nieuwe sponsorkinderen

De praktijkschool de Einder in Den Haag gaat vanaf nu twee kinderen in Roemenië sponsoren. Het familiecentrum stichting Veritas in Sighisoara heeft de kinderen aangemeld en zij worden ook door hun begeleidt De klassen 1 t/m 4 van de Einder gaan er borg voor staan dat Raluca Titi en Daniel Rus vanaf nu iedere dag, met een volle maag in goede kleren en met goede schoolspullen naar school kunnen gaan.

Raluca is 14 jaar. Toen ze zeven was heeft haar moeder haar verlaten… Ze heeft haar zeven jaar geleden voor het laatst gezien. Ze heeft gehoord dat ze nog drie broers heeft! Haar vader heeft haar niet in de steek gelaten. Hij heeft haar geprobeerd te helpen met het weinige dat hij heeft. Op school zit ze in het zevende jaar, maar haar droom is om door te kunnen gaan naar het voortgezette onderwijs. Ze hoopt eens op een eigen plekje te wonen want nu woont ze op een kamertje bij haar oom waarbij ze de keuken mag gebruiken.

Nodig: 30 euro/maand –eten, school spullen, persoonlijk dingen etc.

Daniel Rus is 13 jaar en zit in klas 5. Hij is er één van elf broers en zussen binnen het gezin. Er wonen nog 7 kinderen thuis. Hij is hiervan de middelste. Hij weet wat het is om te delen en om niets te hebben… Zijn ouders worden per dag uitbetaald. Als ze tenminste werk kunnen vinden!

De zeven kinderen en de twee ouders wonen met z’n allen in één kamer en keuken en delen alles: Eten, kleren enz. Hij is erg slim en één van de beste op school. Zijn wens is om een fiets te hebben om naar school te kunnen fietsen. Dit omdat hij behoorlijk ver van de school af woont. Door te fietsen slijten zijn schoenen minder hard en kan hij daar langer mee doen. Nodig: 40 euro/maand–school spullen, Persoonlijke dingen, eten, buskaartjes etc. Dankzij kinderen van de Einder in Den Haag gaan deze leeftijdsgenoten gesteund worden.

David McGuire ontmoeten

Komende zaterdag 18 juni komt David Mc.Guire (de huizenbouwer) met zijn vrouw Rodica en Sabrina naar Nederland om bij ons een paar dagen te logeren. Op zondag heeft hij spreektijd gekregen in Oaseplaza in Anna Paulowna tijdens de dienst. Deze dienst begint om 10.30 uur en Oaseplaza kunt u vinden in de “van Balen Blankenstraat 11, 1761DG Anna Paulowna”

Op maandag 20 juni is er gelegenheid David en zijn familie te ontmoeten bij ons thuis en dat is aan de Beltstraat nr. 14 in Hippolytushoef. Bel wel even van te voren naar 0857852674 zodat we weten hoeveel mensen er gaan komen.

Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen? Word dan vaste donateur!

Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!

Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp. Vul het automatische incassoformulier in dat u hier kunt downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef. Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef.

e zijn een anbi- erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting)