Voor grote ANBI’s geldt vanaf 1 januari dat zij een standaardformulier moeten gebruiken voor de publicatie van hun gegevens. Het gaat om ANBI’s:
– die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen), en waarvan de baten in betreffende boekjaar meer dan 50.000 euro bedragen
– die niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan 100.000 bedragen

Als kleinere ANBI doet SNR zijn best om te voldoen aan zijn publicatie plicht (financieel jaarverslag) maar heeft SNR ook het standaardformulier ingevuld.

Geef een reactie