“Bij God is alles mogelijk”

Dag lieve mensen,

Dit voorwoord schrijf ik op het moment dat ik voor de vierde keer dit jaar in de startblokken sta om naar Roemenië te vertrekken.
En de meer dan zeventigste keer ever. De tel ben ik kwijt maar wat ik wel weet dat het deze maand precies dertig jaar geleden is dat ik er voor de eerste keer kwam. Samen met nog twee andere fietsers. Want deze ministry is ooit begonnen met een fietstocht van 1.500 kilometer. Daarna wilde ik er nooit meer heen, zoveel ellende had ik gezien. Alleen liep dat allemaal toch anders. God had een plan met mij.

Dit keer ga ik samen met Co en Tineke Kempeneers en mijn vrouw José het evangelie brengen onder de mensen. Een van de doelstellingen van de SNR en misschien wel de belangrijkste is: ‘Heb elkaar lief’. Dat willen we laten zien tijdens onze evangelisatiecampagne.
Hoe het deze keer zal gaan? Herhalingen van vorige keren heb ik nooit meegemaakt dus ook nu zal alles weer anders zijn. Maar we hebben er zin in.

Inmiddels zijn we weer terug op Nederlandse bodem. Op Facebook hebben we dagelijks verslag gedaan van onze reis. Heb je geen Facebook maar wel WhatsApp? Geef je naam en telefoonnummer door en we sturen alle actuele informatie en verslagen door.

Veel leesplezier.

Dick Krabbendam, voorzitter Stichting Netwerk Roemenië

Uw steun is altijd nodig!

SNR draait volledig op giften en de verkoop uit de kringloopwinkel. De verschillende projecten die we steunen in Roemenië en nu ook in Oekraïne kunnen niet draaien zonder uw hulp. Geef zodat ons werk, Gods werk, door mag gaan!

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL63 RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië.

Verder in deze nieuwsbrief

 • Hulp voor Oekraïne
 • Evangelisatiecampagne in Roemenië
 • Hulp nodig voor ontruimen opslagplaats
 • Update lopende projecten:
  • Samenwerking met APFS
  • Daneș: aankoop grond
  • Daneș; opvang vluchtelingen
  • Bouwmissie mei 2022

Danken & Bidden

We danken God:

 • Dat we in een vrij land mogen leven
 • Dat we veel sponsors hebben.
 • Dat in Roemenië door onze partners keihard wordt gewerkt
 • Dat we land mochten kopen in Roemenië waar we op kunnen gaan bouwen
 • Dat we weer naar Roemenië mochten gaan om het evangelie te brengen en zieken uit Zijn naam te genezen.

We bidden:

 • Voor een nieuwe opslagplaats
 • Dat de oorlog in Oekraïne snel zal worden beëindigd
 • Dat we veel mensen voor het geloof mogen interesseren
 • Dat we geleid mogen worden door de Heilige Geest bij alles wat we doen
 • Voor voldoende financiële middelen om mensen te kunnen helpen
 • Voor een veelkleurige eenheid binnen Stichting Netwerk Roemenië

Hulp in Oekraïne

Voedsel voor Tsjernivtsi

In Oekraïne hebben we weer kunnen helpen. Voor ons contact in Tsjernivtsi hebben we een gift binnen gekregen van €2000 voor voedsel, speciaal voor de kerk Gods Family: een kleine charismatische kerk bestaande uit 70 leden waarvan er 60 (hyper)actief zijn in het verstrekken van voedsel voor 5000 mensen. Elke dag weer.
Menselijk gezien kun je dat niet aan met zo’n kleine groep gemeenteleden. Vijfduizend mensen iedere dag voeden.

Maar met de hulp van God is alles mogelijk.

Zo bleek ook weer toen we het geld wilden overmaken in euro’s maar dit niet mogelijk was. Na een dag of wat realiseerden we ons dat we contacten hadden in Roemenië met een eurorekening, vlakbij de grens met Oekraïne. Toen we hen spraken, bleken zij de volgende dag met een hulptransport naar Oekraïne te gaan. Als wij het bedrag overmaakten op hun rekening zouden ze hetzelfde bedrag contant afleveren bij de mensen van Gods Family. En aldus geschiedde. Het gevolg was dat men met de euro’s veel meer voedsel ter plekke kon kopen dan wanneer we het in Grivna hadden overgemaakt.

En zo konden vijfduizend vluchtelingen weer een paar dagen via de uitdeelpunten volwaardige maaltijden krijgen.

750.000 vluchtelingen hebben eten nodig!

Overigens zijn er in Tsjernivtsi geen 5000 vluchtelingen maar zoals al eerder vermeld. Deze stad van 250.000 mensen herbergt 750.000 vluchtelingen. Een enorme opgave om die allemaal van eten te voorzien.
Wil jij ook de mensen daar helpen te overleven? Geef ruimhartig en wij zorgen ervoor dat het ter plaatse komt zodat er voedsel van kan worden gekocht.
NL63 RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië o.v.v. “SNR helpt Oekraïne”.
Help ons om te kunnen helpen!!

Verslag van de evangelisatiecampagne

Van 11 tot 16 augustus was evangelist Co Kempeneers van ‘For Your Glory Ministries’ samen met zijn vrouw Tineke en Dick en José Krabbendam naar Roemenië, om daar meerdere kerken te bezoeken en te vertellen over Jezus.
Co heeft een bediening van prediker en evangelist, en ook de gave gekregen van genezen in de naam van Jezus.

Lees hieronder ons verlag van deze enerverende reis.

Vrijdag – kinderkamp in Daneș

Vandaag bezochten we een kinderkamp in Daneș. We genoten van een heerlijk diner en een bijeenkomst van de kids van het kamp. Daarna vertrokken we met z’n allen naar Rora, waar de kinderen vandaan kwamen, om het kamp daar af te sluiten. Co mocht vervolgens een woord brengen voor de kinderen, hun ouders en de jonge Duitse kampleiding.
Het woord ging over de blinde Bartimeüs die genezen werd door Jezus. Louter uit geloof in Jezus en Zijn almacht.
Vervolgens deed Co een oproep aan een ieder die ziek was om naar voren te komen.
Velen werden aangeraakt en hoofdpijn, rugpijn, en andere pijnen verdwenen stuk voor stuk want Jezus was daar met Zijn wonderbaarlijke kracht.

Zaterdag – Bijeenkomst in Șoard

Magda en Catalina hadden een bijeenkomst in de kerk van Șoard georganiseerd. Er werd al naar ons uitgekeken toen we arriveerden en het kerkje was behoorlijk vol.
We begonnen de bijeenkomst met het a capella zingen van enkele liederen. Hierna kreeg Co het woord en hij getuigde opnieuw over de bijzondere gebeurtenis van Bartimeüs die door Jezus genezen werd enkel door zijn geloof in Jezus.
Nadat Co hierover gesproken had deed hij een oproep aan de mensen die wat mankeerden om naar voren te komen. Bijna de hele kerk kwam met hoofdpijn, nekpijn, rugpijn of buikpijn naar voren en bij iedereen verdween de pijn binnen enkele seconden na gebed. Prijs de Heer!

God geneest zichtbaar

Ook werd een meisje naar voren gebracht die een te kort been had. Binnen nog geen twee minuten groeide ten overstaan van iedereen haar linkerbeen aan tot de lengte die haar andere beent ook had. Iedereen kon dit zien gebeuren en helemaal rechtop liep zij onder luid applaus terug naar haar moeder.
Ditzelfde gebeurde ook bij een ander meisje. Ook haar vergroeide voetje was weer normaal geworden, nog voor het eind van de avond. Zij en haar ouders waren heel erg blij.

Van buiten kwamen er steeds meer mensen de kerk binnen en velen werden genezen. Het was daarmee weer een fantastische avond waar de grootheid van de Heer aan alle kanten werd getoond.

Zondag – meer genezingen

Op zondag zijn we met z’n vieren samen met Virgil als vertaler naar de kerk in Valchid geweest. Co bracht ook hier het woord over Bartimeüs. Weer kwamen veel mensen naar voren voor genezing. Het werd opnieuw een indrukwekkende dienst met een hoop genezingen.

Maandag – Daneș

Deze laatste dag bezochten we opnieuw Daneș. Onze vrouwen, Tineke en José hadden samen met Lidia Stoica een ontmoeting met 15 Oekraïense vrouwen. Hun verhalen over wat zij hadden meegemaakt waren zeer emotioneel en shockeerde enorm. Het zal gevolgen hebben voor later dit jaar maar daar gaat u vanzelf meer over horen.

Ondertussen bezocht Dick Jozsef en Anna en keek hoe het er bij hen voorstond. Ook kon hij hun vertellen over de grondaankoop en het plan voor hen een huisje te gaan bouwen. Ook daarover komen later nog berichten.
Later in de middag bekeken we nog het stuk grond dat we hebben gekocht.

’s Avonds waren we bij een leiderschapsbijeenkomst aanwezig. Samen met een groep kerkleiders uit de omgeving verdiepten we ons in het evangelie en hoe we dit verder kunnen verspreiden. Co had hier een grote rol in.

Tot slot sloten we onze missie af met een barbecue.

Ontruimen opslagplaats: dringend hulp nodig!

In september een lege schuur

De schuur die we in bruikleen hebben voor opslag, gaat gesloopt worden. Dit kregen we in juli te horen en in september moet hij leeg zijn.
In deze schuur staat een deel van de spullen opgeslagen die we kwijt moesten na de sluiting van De Marske in 2019. De afgelopen jaren zijn daar ook de goederen naartoe gegaan die bestemd waren voor Roemenië.

Het is al bijna september. Werk aan de winkel dus! We hebben drie categorieën spullen opgeslagen:

 • Kleding. Daar is vraag naar in Roemenië voor de armste bevolking en nu ook voor Oekraïense vluchtelingen.
 • Andere zaken waar de mensen in Roemenië belangstelling voor hebben.
 • Spullen waar geen vraag naar is en dus afgevoerd moeten worden naar recycling- en afvalverwerkingsbedrijven.

Wat hebben we nodig voor de ontruiming?

 • Transport. Dat is zowel voor het versturen van goederen naar Roemenië als ook om het restmateriaal af te voeren naar de afvalverwerking.
 • Geld. Dat transport, zeker naar Roemenië, gaat geld kosten, ongeveer €2700. Tenzij zich natuurlijk iemand aanmeldt met een grote vrachtwagen die zegt: ‘dat ga ik voor jullie doen’ (gebedspunt!) 
 • Handen. We hebben mensen nodig die mee willen helpen met laden van de goederen. Reageer wanneer jij je daarvoor wilt aanmelden (Whatsapp nummer 06-11400130). Datum is nog niet bekend vanwege de vakantie.

Help ons helpen!

 • We zoeken mensen die mee willen helpen een transport te sponsoren (rond de €2700)
 • Een pro-deo transporteur of tegen een aanmerkelijk lager tarief.
 • We zoeken mensen die mee willen helpen met het laden van dit transport (datum volgt nog)
 • We zoeken mensen die het restant, liefst particulier, willen wegbrengen naar afvalverwerking- en recyclingbedrijven.

Wil jij ons met één of meerdere van deze vraagstukken helpen, laat het dan weten. Je kunt hierover ook via WhatsApp reageren: 06-11400130.

Voor sponsoring van het transport houden we ons van harte aanbevolen: NL63 RABO 0122123182 tnv Stichting Netwerk Roemenië o.v.v. “sponsoring transport”.

Update projecten

Samenwerking met APFS officieel

We hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de APFS – Asociația Pro Familia Sighișoara.
De overeenkomst heeft juridische waarde, waarbij zwart op wit staat aan welke afspraken we ons zullen houden.

Bestuurslid Hans Hoekstra heeft de overeenkomst opgesteld en aangepast naar de verlangens van iedereen en inmiddels zijn de handtekeningen geplaatst.

Aankoop grond in Daneș

Afgelopen winter werd ons, de SNR, een stuk grond van 1200 m2 in Daneș aangeboden tegen een betaalbare prijs, waar we meerdere dingen op kunnen doen:

 • een huisje bouwen voor Jozsef en Anna, die nu tijdelijk in een appartement in Daneș wonen
 • een eigen onderkomen bouwen voor de APFS
 • wooncontainers plaatsen voor de ruim 200 Oekraïense vluchtelingen die in Daneș worden opgevangen.

Daneș vangt vluchtelingen op

In Daneș worden op dit moment door onze partners zo’n 230 mensen langdurig opgevangen. Zij zorgen voor voedsel en organiseren activiteiten.

Omdat de overheid vrij weinig doet aan de opvang zijn de vluchtelingen veelal aangewezen op liefdadigheid van de mensen zelf en dus van particulieren en ook van kerken en stichtingen. En dat is voor de deze mensen/ instellingen een grote opgave.

We ontvingen kortgeleden een noodsignaal dat het geld om alle monden te voeden bijna op was. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.

Tot op de dag van vandaag ben ik enorm onder de indruk van de hulp die door veel mensen in Roemenië wordt geboden. Onze partners zijn daar bijna dag en nacht mee bezig lijkt wel en ik denk dat het ook echt zo is.

Maar Roemenië is nog altijd vergeleken bij ons rijke Nederland een arm land en het is dan ook echt zeer lovenswaardig hoe velen zich inzetten om de Oekraïense vluchtelingen met al hun beperkte middelen op te vangen.

Men was in Daneș dan ook erg blij toen we als SNR €2000 konden overmaken uit ontvangen giften. We kregen vervolgens een aantal foto’s waarbij er voedsel werd ingekocht.

Wilt u deelgenoot zijn van onze hulp: NL63 RABO 0122123182 t.n.v. SNR o.v.v. SNR helpt Oekraïne.

Bouwmissie mei 2022: de foto’s

Tussen 13 mei en eind mei is er een ploeg van de SNR uit Wapenveld in Roemenië geweest. In een week tijd hebben zij een half huis gebouwd. Daarnaast zijn we tweemaal naar Oekraïne geweest. Een uitgebreid verslag is te lezen op onze Facebook-pagina.

Geef een reactie