Beste lezers, 10 jaar SNR. De precieze dag waarop dit het geval was, is 6 juni jl. geweest. Deze dag is echter aan ons voorbij gegaan zonder dat we daar veel aandacht aan hebben besteed. Ook ontbrak de tijd om nieuwsbrieven te schrijven. Gelukkig heeft dat niets te maken met zaken die niet goed zouden lopen. Integendeel, tot vandaag aan toe draait de SNR uitstekend en is er weer héél veel gebeurd. We mogen terug kijken op een zomer en najaar vol activiteiten. Nu starten we met onze jaarlijkse winteractie. We hopen dat we weer evenveel respons zullen krijgen als vorig jaar, zodat we onze liefde voor onze medemens kunnen tonen. Nog een maand en we zitten in de kersttijd. Graag willen we u een hele goede kerst toewensen. Een hoogtepunt in de wereldgeschiedenis. Al 2000 jaar.
Ik wens u Gods rijke zegen toe.
Dick Krabbendam, voorzitter SNR

Winteractie 2016-2017

Evenals de tien voorgaande jaren willen we ook deze winter weer in het dan vaak steenkoude Roemenië iets aan warmte brengen onder de vooral arme mensen. Dit betekend dat we opnieuw hebben gekozen voor een voedselactie. Het concept waarop we het willen gaan doen is grotendeels gelijk aan dat van begin 2016. Ofwel we houden een financiële actie waarbij we in Roemenië zelf het voedsel kopen bij de plaatselijk kruidenier. Voordelen: 1. We hoeven geen duizenden kilo’s aan etenswaar te transporteren. 2. Het eten dat door ons via onze plaatselijke contacten wordt ingekocht is bekend eten waarvan iedereen ter plaatse weet hoe je het moet klaarmaken. 3. We steunen de plaatselijke economie. In januari en februari hebben veel mensen geen geld om boodschappen te doen. Door ons komt er toch voor even brood op de plank en de kruidenier heeft omzet ondanks dat de klanten met een lege portemonnee zitten. De aanhanger wordt overigens wel gebruikt, want van de speelgoedbanken in de omgeving hebben we enorm veel speelgoed gekregen. Dat nemen we mee voor meerdere instellingen. Ook gaat er breigoed mee want gedurende het hele jaar hebben er groepjes en individuele dames kleding en ook dekens gemaakt voor met name kinderen. We hopen dat we opnieuw veel voedselpakketten kunnen verstrekken. Per pakket zijn we €10,- kwijt. We hebben zeker 350 pakketten nodig en dat is dus € 3.500,- Steunen kunt u ons door een bedrag over te maken naar rekening: NL63 RABO 0122123182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië o.v.v. “winteractie 2017”
Foto’s van afgelopen januari.

Zomerteam

Afgelopen zomer zijn we met een groep uitsluitend mannen naar Roemenië geweest om daar te bouwen in Sighisoara. Dit deden we in samenwerking met Perspective Danes Het ging om het bouwen van een huisje voor twee tienerouders die tot dan toe in een bijna geheel afgebroken steenfabriek woonden onder zeer gevaarlijke omstandigheden. We hebben een zeer plezierige tijd met elkaar meegemaakt. Naast het bouwen hebben een aantal Wapenvelders na werktijd ook nog keihard meegeholpen bij stichting Crown met de verhuizing van de pleegkinderen van Pilu en Hadasa naar het centrum van de stad. Ook is in Danes het toegangshek geplaatst die met een transport van de SNR naar Roemenië was meegekomen. Eind oktober hebben drie mensen uit Wapenveld, te weten Gerhard Koele, zoon Rutger Koele en Jan Liefers, samen met Roemeense werkers waaronder Hordu, David McGuire en Liviu Tudosie de bouw van het huisje voltooid. Op dat moment woonden de tiener- ouders al in het huisje en nu is het dan helemaal klaar en kan wat hun betreft de winter komen.
Gerhard Koele, gedreven bouwer en coördinator.

Bouwen bij bijna 40 graden.
Teamfoto van afgelopen zomer

Hek is geplaatst in Danes.
Hier komt geen ARBO inspectie. Muur stucen.

Maxima

De winkel maxima draait maximaal. Hij is bijna een jaar open en vele mensen hebben de weg naar de winkel gevonden. In Hippolytushoef komt alles binnen. Daar wordt geselecteerd De goederen die speciaal voor Associatie Pro Familia Sighisoara worden gebracht worden gericht verspreid onder diegenen die dit het hardst nodig hebben en de andere goederen gaan de winkel in waarbij de winst gebruikt gaat worden voor nog grotere steun. Eén van de mogelijke doelen wordt om samen met de SNR de toekomstige naschoolse opvang in Boiu financieel te gaan ondersteunen.
Een deel van Maxima

Kinderopvang Soard

Op 31 oktober jl. is de kinderopvang van Soard voor het eerst open gegaan. Vele kinderen kwamen deze dag naar de kindergarden waar heel veel aan verbouwd is. Wij zijn blij dat we als SNR dankzij onze winkel de Marske hier een flinke bijdrage aan hebben kunnen leveren. Zo is er geïnvesteerd in de verbouwing en hebben een aantal medewerkers van de Marske, met name Emmy en Erna door extra inspanningen voor het interieur kunnen zorgen. De tafeltjes en stoelen zijn weliswaar bij Ikea in Boekarest besteld maar het geld is door beide dames bijeen gebracht en ook voor de nodige borden, lepels, messen, vorken, bekers en speelgoed hebben zij gezorgd. Niet helemaal alleen want zij hebben hier ook weer behoorlijk wat hulp bij gekregen van collega’s. In ieder geval draait nu de opvang en we zijn er trots op dat we vanaf nu voor de kinderen (van 4 tot 8 jaar) een lunch kunnen verzorgen. Dit wordt bekostigd uit de verdiensten van onze winkel de Marske. Voorlopig worden in eerste instantie 22 kinderen opgevangen. We wensen Magda, haar man Catalin, haar broer Geza en al hun collega’s hiermee heel veel succes.

Naschoolse opvang in Boiu

Kinderwerk/ naschoolse opvang in de kerk van Boiu. Gezegend werk van Stelica en Cristina Barabas. Bid voor hun dat ze een vaste ruimte krijgen waar ze volledig dienstbaar kunnen zijn en dat ze ook meer financiële ondersteuning gaan krijgen. De kerk is er al. Een prachtig gebouw dat pas twee jaar geleden open is gegaan. Maar naast een kerk wil men voor de straatarme Roma- wijk in Boiu meer gaan betekenen. Zorg voor de ouderen, onderwijs, opvang van jongeren en dan te beginnen bij de allerjongsten om hun betere kansen te geven voor hun toekomst. Daarvoor willen ze achter hun kerk een soort van “dienstencentrum” gaan bouwen. Een gebouw dat op papier al is ontworpen en waar een prijkaart van € 65.000,- aan hangt wanneer de bouw uitgevoerd gaat worden door een bouwbedrijf. Wat ze hopen is echter dat er vanuit meerdere geledingen teams zich gaan aanmelden die komen helpen met de bouw. Lijkt dat wat voor jou of voor jouw kerk, club, klas, bedrijf of wat dan ook. Neem contact met ons op en we zullen je de weg naar Stelica en Cristina wijzen om samen met hun iets te organiseren,
Wil je meer weten over het werk wat zij nu al aan het doen zijn, kijk dan op hun pagina “Fundatia Maranatha Romale” Want zo heet de stichting die zij hiervoor in het leven hebben geroepen. De stichting is ook naarstig op zoek naar sponsors voor hun werk en vooral dan voor de bouw van hun centrum. Dus wanneer er een kerk of andere organisatie is die missionair werk wil ondersteunen, neem dan ook contact met ons op en we brengen je in contact met deze bevlogen mensen.
Links Stelica Barabas aan het werk in de kinderopvang, tijdelijk in de kerk.

Sponsoring

Dankzij zes particuliere sponsors worden via de SNR meerdere kinderen gesponsord om ze te helpen iets van hun leven te gaan maken. Op dit moment worden er dan ook zes kinderen gesponsord. Zij kunnen door deze sponsoring hun schoolopleiding afmaken en daarmee werken aan hun toekomst. Iets wat HEEL belangrijk is. Bij ons. Maar vooral ook in het verre Roemenië waar het uitzonderlijk is wanneer Roma’s een studie afronden. Ze zijn dan ook voorbeelden voor hun omgeving waarbij wordt aangetoond dat ook de mensen uit deze omgeving verder kunnen komen dan ze tot nu toe gewend zijn. Een voorbeeld van iemand die verder is gekomen dan wie dan ook uit zijn dorp is Stelica Barabas. Hij heeft een universitaire studie theologie en politicologie af kunnen ronden. Hij is nu zelfs zover dat hij kans maakt in het Roemeense parlement te komen. Als eerste vertegenwoordiger van de Roma’s. Overigens is dezelfde Stelica ook de man die op de foto rechts staat bij het artikel “naschoolse opvang Boiu”. Een beter voorbeeld kunnen kinderen hier niet krijgen! Wilt U of wil jij ook meehelpen een kind een kans te geven op een echte toekomst? Neem contact op met de SNR. Bellen kan naar 0647052752 of mailen naar [email protected].

Bezoek aan Roemenië

Afgelopen oktober hebben de bestuursleden Paul Koopman, Chris Jonker en Dick Krabbendam Roemenië bezocht. Doel was om al de mensen waar we mee samenwerken langs te gaan en persoonlijk te informeren hoe het één en ander verloopt. Vanuit deze gesprekken keken en kijken we naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden om onze hulp (nog) beter te laten verlopen. Ook ons financiële draagvlak speelt daar een rol bij. Het was een intensieve maar ook zeer verhelderende reis. Nieuws van de Marske Ons centrum de Marske draait goed. Veel mensen op Wieringen en wijde omgeving weten de weg naar de Marske te vinden. Mensen die spullen komen brengen komen in de eerste plaats terecht bij de inbrengafdeling. Hier werken meerdere uiterst gemotiveerde vrijwilligers aan het uitsorteren van de goederen. De goederen kunnen vele kanten op. Zo wordt er eerst gekeken of alles heel en schoon is. Dat geldt uiteraard voor de kleding maar ook voor ander textiel. Electrische apparaten gaan apart want die worden eerst getest op de testtafel. Vervolgens wordt er beoordeeld of iets geschikt is voor onze eigen kringloopwinkel of/ en de kringloopwinkel in Roemenië of dat we ze gebruiken voor donatie in Roemenië. Ook kan het zijn, en dan gaat het meestal om medische zaken, dat ze naar een ziekenhuis of zorginstelling gaan of een kerk die zorg draagt voor zieken. Wellicht dat Associatie Pro Familia Sighisoara dit in de toekomst ook kan gaan doen middels een uitleencentrum. Dan is er nog de mogelijkheid dat we bepaalde spullen gebruiken als inventaris voor ons eigen gebouw. Dat kan een goedwerkende computer zijn, een tafel, een kooktoestel of wat dan ook. We hebben naast de winkel en de sorteerafdeling ook nog dagbesteding die we aan bieden en daarvoor hebben we wel eens iets speciaals voor nodig.

Op deze sorteerafdeling zie je Tineke, Nicolien, Marga en Marit aan het werk. Zonder deze vrijwilligers en vele anderen zouden we maar weinig kunnen doen. Anderzijds is sorteren ook zoeken in een schatkamer want er worden veel hoogwaardige spullen en kleding bij ons gebracht.
Op 9 september hadden we een grote barbecue met onze vrijwilligers.

De zaterdag op de Marske

Wij hebben op de Marske een aantal vrijwilligers erbij gekregen. Eén van hen is een Syrische top- kok. Hij heeft veel internationale ervaring en zou graag zijn brood willen verdienen met het maken van prima gerechten. Probleem is dat hij nog niet goed Nederlands spreekt. Een hotel of restaurant die over dit probleem heen weet te stappen krijgt qua maaltijden waar voor zijn geld. Heeft u interesse? Stuur een bericht en wij brengen hem met jou in contact. Onderstaande foto’s zijn van gerechten waar hij iets moois van heeft gemaakt. Mustafa en Mohammed aan het kokkerellen voor de lunch
Blik in onze winkel

Jozsef Bels

Onlangs ontving ik van Jozsef Belsö, een man van inmiddels 35 die ik al vanaf zij 12de ken vanuit het kindertehuis waar hij ooit woonde, onderstaande (nood)oproep. HelloDick,itsmeJozsefBelso.Howaryou?Aineedwantonestoveheater,forthiswintertime.Canbe possible the next years.Thenextyears you coming in Roumania?Ciao!

Op vele manieren hebben we hem de afgelopen jaren proberen te helpen. Maar alles lijkt bij hem wel mis te gaan. Hij heeft letterlijk geen cent te makken. Alsof zijn situatie nog niet erg genoeg is kwam er vijf jaar geleden ook nog een tante met zwaar psychiatrische kenmerken bij hem wonen die zelfs geen i.d. heeft en helemaal geen geld heeft of krijgt. Ze wonen in een half onbewoonbare flat in een appartement op de tweede verdieping in het mijnwerkersdorpje Balan, aan een doodlopende weg. Het is 12 kilometer rijden naar de dichtstbijzijnde doorlopende weg. Afgelopen winter was ik bij hem. Het vroor zo’n 25 graden maar…. Zij hadden geen kachel. IJskoud was het er. Geen dagje of een paar dagen maar de hele winter. Op 16 oktober jl. waren bestuurslid Paul en mijn persoon weer bij hun. Om hun te bemoedigen. En om te kijken wat er voor hun wellicht toch gedaan kan worden. Tot mijn verbazing zag ik een butagas- kachel staan. Alleen de gasfles ontbrak. We hebben het geld voor een fles gedoneerd, samen met een flinke krat met levensmiddelen. Helaas. De volgende dag kregen we een telefoontje: “very dangerous “ zei Jozsef. “No good, no good”. Gevolg zal zijn dat hij ook deze winter weer geen kachel zal hebben. En wij. Wij weten geen oplossing voor dit probleem. Wij kunnen ook geen geld overmaken want dat wordt direct door de bank geconfisqueerd omdat er nog een open waterrekening staat. We vragen heel veel gebed voor deze onhoudbare situatie.
Jozsef en zijn tante Ani

Missiontrip YWAM Constanta

Afgelopen april hebben we vanuit de SNR een “missiontrip” van Youth With A Mission mede mogelijk gemaakt. Een groep tieners is vanuit Constanta aan de Zwarte Zee naar Sighisoara/ Danes gereisd om daar een geweldige week met elkaar te hebben en ook het evangelie uit te dragen. De groep is samengesteld uit tieners uit een achterstandswijk maar dankzij Youth with a Mission (in Nederland bekend onder Jeugd met een opdracht) en onder leiding van Toni en Ionela Lazar wordt er keihard aan hun toekomst gewerkt. Zie hier het promotiefilmpje van deze bijzondere groep.
Transporten Tot nu toe hebben we dit jaar al vier transporten naar Roemenië kunnen uitvoeren. Op 30 januari, 13 april, 27 juni en 1 oktober hebben we met een grote groep mensen een vrachtwagen kunnen laden. Daarbij is 360 m3 aan spullen naar Roemenië gebracht. Ongeveer de helft is via kringloopwinkel Maxima verkocht en de andere helft betrof donatie- goederen, deels voor de allerarmsten en deels voor andere organisaties. Iedereen die goederen heeft gedoneerd en iedereen die mee heeft geholpen met in ontvangst nemen, uit sorteren en laden… enorm bedankt. We verwachten overigens dat er dit jaar nog een vijfde transport zal plaatsvinden en wel begin december.
Laatste transport was op 1 oktober 2016

Fietstocht in 2018

Het plan is om half september 2018 vanuit Hippolytushoef op de fiets naar Sighisoara te gaan fietsen. Dat is met de auto 2100 kilometer, maar met de fiets komen daar wel een aantal kilometers bij.
Het wordt dus een sponsortocht ofwel voor iedere gefietste kilometer moet een bedrag binnen komen. Aan het eind van de rit streven we ernaar dat het minimale bedrag € 5.000,- zal zijn. Met het totaal bij elkaar gereden bedrag gaan we een nieuw project starten voor o.a. kinderkamp- accommodatie.
Hoe wordt dit voorbereid? Nu is het 2016, dus tot 2018 hebben we een krappe twee jaar te gaan om een heleboel voor elkaar te krijgen.
Het is goed te begrijpen dat een heleboel mensen niet in staat zijn de tijd vrij te maken voor het fietsen van laten we zeggen 2.500 kilometer in één maand. In deeltijd fietsen zou dan een prima mogelijkheid zijn. Jij stapt op een bepaald punt in, fietst zoveel dagen/ weken mee en na een periode reis je terug. Of verder natuurlijk.
Onderweg vind er verzorging plaats en er moet een volgcamper/ auto zijn voor de verzorging. Ook voor slaapplaatsen moet worden gezorgd.
Gaat het bij jou kriebelen als je bovenstaande hebt gelezen?
Heb jij nu al zin om mee te gaan?
Of heb jij zin om mee te organiseren?
Neem dan alsjeblieft contact op! Mail naar [email protected]

Haken en breien

Al een aantal weken is de haak- en breigroep actief. De groep haakt en breidt kleding zoals truien, warme sjaals, sokjes, handschoenen en mutsen maar ook dekens en kleedjes voor voornamelijk kinderen in Roemenië. Tijdens de jaarlijkse winteractie rond januari worden deze kledingstukken door eigen mensen samen met voedsel en speelgoed overhandigd aan arme gezinnen waar kinderen wonen. De mensen zijn er heel blij mee en vaak zien we later kinderen die deze kleding ook daadwerkelijk dragen. Heeft u of heb jij zin om ook mee te haken of te breien, lekker thuis of in clubverband 1x per maand in de Marske, neem dan contact op met Janneke, tel. 0615385060 of Sandra, 0651432110. Ook in Harderwijk is een actieve groep. maar daar haakt en breidt men thuis. Hier werkt men thuis en brengt de kleding naar een centraal adres van de plaatselijke SNR – afdeling. De groep bestaat nu uit 9 mensen. Wilt U meer weten? Neem dan contact op Saskia Schouten. U kunt haar bellen op 0621444877 of mailen naar [email protected].

Dagbesteding in de Marske

In kringloopwinkel “ de Marske “ bieden we ook dagbesteding onder de supervisie van Heemz.org. Het werk in de kringloopwinkel is heel verscheiden. Er is van alles te doen en de sfeer is heel goed. We werken “samen” aan het goede doel. De allerarmsten in Roemenië helpen en ook in onze naaste omgeving, op Wieringen. Naar elkaar omzien, een warme plek bieden.
Dit gebeurt in de dagbesteding maar ook voor de vluchtelingen. Ook komen regelmatig mensen even “buurten” en bieden we een kopje koffie of thee aan.
We eten samen in de kantine en regelmatig word er wat lekkers gemaakt voor de lunch, een soepje, gebakken/ gekookt eitje.
De begeleiding is professioneel en heeft 12 jaar ervaring in verstandelijke beperkingen, autisme, NAH en psychiatrie.

Stageplek

Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een ervaring rijker!! Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op. Ook kan er bij onze stichting stage worden gelopen, bijvoorbeeld maatschappelijke stage.

Kleding

We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar Roemenië. Naar de kringloopwinkel “Maxima” en als donatie. Ook verkopen we kleding in onze eigen winkel de Marske. Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald. En de verdere opbrengst wordt gebruikt als ondersteuning in Roemenië voor diverse projecten. Dus, heeft u kleding over? Denk aan ons

Wordt partner van de SNR

We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk maakt. En ons daar ook in leidt. Naast het feit dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben we ook kosten die horen bij het in stand houden van de SNR. En dan met name voor logistieke kosten. Hier hebben we, naast het feit dat er hard gewerkt wordt in de kringloopwinkel de Marske, ook graag vaste donateurs voor.

Niet alleen de Marske

Sinds we in de Marske een kringloopwinkel hebben zijn onze mogelijkheden tot hulp in Roemenië sterk verbeterd. Door de inspanningen van een groot aantal vrijwilligers wordt er letterlijk geld verdient. En dit geld wordt weer besteed aan hulp voor de allerarmsten in Roemenië. Maar niet iedereen kan ons steunen door aankopen te doen in onze kringloopwinkel de Marske. Velen van u wonen te ver weg om zomaar even langs te komen. Ook is het zo dat er genoeg mensen zijn die voor steun aan een goed doel niet direct een tegenprestatie (een leuke aankoop bijvoorbeeld) willen hebben. Belangeloos steunen is ook een heel goede zaak

Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen?

Word dan vaste donateur! Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!
Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.
Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt hier downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef. Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef.
Door online te doneren.
We zijn een ANBI-erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn: “Transportkosten”, “bouwprojecten” of “stichting Veritas”

Sponsoring kinderen

Weet u dat u via ons van levensbelang kunt zijn voor de toekomst van een kind. Weet u dat daar waar wij hulp bieden, heel veel kinderen letterlijk geen kans krijgen om een opleiding te volgen.
En weet u dat ook in Roemenië je op de arbeidsmarkt zonder diploma’s bijna geen kans maakt op een fatsoenlijke baan.

Gezocht

Voor een tiener met blaasproblemen “luiers” ofwel “pants”. Merk is niet zo belangrijk. Wellicht over bij apotheek of na verpleging van iemand?
Het gaat om een smal iemand. Kindermaat 6 of vanaf S is goed.

Laatste nieuws

 • Wil jij meer weten van Stichting Netwerk Roemenië?
 • Of wil jij eerder op de hoogte zijn van wat er zoal binnen de stichting (is) gebeurd?
 • Wil jij weten wat er in de kringloopwinkel de Marske gebeurd?
 • Ben jij nieuwsgierig wat er in Maxima zoal te koop is?

Wordt dan vriend van één of meerde Facebook- accounts:

 • Voor de Stichting Netwerk Roemenië:
 • Voor kringloopwinkel de Marske:
 • Voor kringloopwinkel Maxima:

Waar we de Heer voor danken:

 • Voor alles wat er aan positiefs de afgelopen 10 jaar is gebeurd.
 • Voor alle vrijwilligers die de afgelopen 2 jaar zijn komen helpen.
 • Voor de start van de kinderopvang in Soard.

Waar we voor willen bidden:

 • Voor het uitvoeren van de plannen in Boiu. Voor een echt vast onderkomen voor de SNR en winkel de Marske
 • Voor Roemenië en dan met name voor de allerarmste bewoners
 • Voor een betere toekomst voor vele kinderen uit de Roma-gemeenschap.
 • Voor de komende winteractie in januari.

Geef een reactie