1
Mail:[email protected] site:www.stichtingnetwerkroemenie.nl
Nieuwsbrief januari, februari en maart 2016 Beste lezer Zo zitten we in de kerstdagen. En zo is het Pasen. De tijd gaat hard. Het lijkt wel of dat fenomeen door velen wordt geconstateerd. We leven in een woelige wereld met ontzettend veel leed en ellende. Toch heeft één iemand, al heel lang geleden, de grootst mogelijke ellende vrijwillig op zich genomen, door zichzelf op te (laten) offeren voor onze vrijheid. En uit liefde, want dat was zijn grootste gebod. “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander” (Johannes 13:34, 35). Dit gebod was nieuw omdat het een bron van liefde aanboorde die veel groter was dan enige liefde die de wereld daarvoor ooit had gekend. “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Johannes 4:9). Hij stierf uit liefde voor ons. Maar Hij stond ook weer op uit de dood. Laten wij Hem liefhebben en ook de mensen die het ontzettend moeilijk hebben. Wij gaan voor Roemenië, ver weg. Maar ook voor heel dichtbij.
Een liefdevol Pasen allemaal. Dick Krabbendam, voorzitter SNR
2
Index: Blz. 2 Voorbereiding zomerteams
Blz. 4 Uitnodiging; Maxima; Soard
Blz. 5 Maak kennis met…..
Blz. 6 Nieuws van de Marske
Blz. 8 Kantoor; Een caravan voor Iasi
Blz. 9 Winteractie 2016
Blz. 12 Transporten; Fietstocht in 2018
Blz. 14 Markten van de Marske
Blz. 15 Haken en breien; Voltallig bestuur
Blz. 16 e.v. Diverse, waaronder blz. 17 Danken en Bidden
Voorbereiding zomerteams van 5 tot 8 maart zijn Dick, samen met zijn vrouw José Krabbendam en nog twee echtparen uit Wapenveld, te weten Gerhard en Lidy Koele en Jan en Jolanda Lievers met het vliegtuig (kosten € 20,- p.p. voor een retour vanuit Dortmund) naar Roemenië geweest om er voorbereidingen te treffen voor komende zomer. Dan gaat er n.l. een gemengd team vanuit Wapenveld en Wieringen een huisje bouwen voor een tiener- stel van nog maar ieder vijftien jaar oud maar wel al met een dochtertje van een jaar. Dit is een gezamenlijk project van Asociatia Perspective Danes, Asociatia Pro Familia Sighisoara en Stichting Netwerk Roemenië. Op dit moment wonen deze- feitelijk drie kinderen- in een stukje van een grotendeels afgebroken steenfabriek. Komende zomer gaat het laatste deel tegen de vlakte en zou het gezin zonder “woonruimte” komen te zitten.
3
Nu is bouwen voor zo’n jong stel op zich een optie, maar de SNR heeft wel gesteld dat er eisen zijn in de vorm dat er na afloop betaald gaat worden voor het huisje in de vorm van huur en dat er vanuit hulpverlenende hoek begeleiding moet komen voor dit jonge gezin. Er is inmiddels toegezegd dat dit zal gebeuren dus gaat er op 23 juli een bouwteam van 15 mensen naar Sighisoara om daar te proberen in een week tijd en huisje neer te gaan zetten. Komt dit niet af, dan zal naar alle waarschijnlijkheid een ander team het af maken.
Daarnaast is er gekeken naar de situatie van een oude vrouw die helaas haar beide benen mist en onder erbarmelijke omstandigheden afgelopen januari tijdens de voedselactie van de SNR is aangetroffen in de plaats Saros. Met een hulpverlener is er gekeken wat er zou moeten gebeuren om het hutje weer enigszins bewoonbaar te maken. Een kachel ontbreekt, het enige raam is kapot en niet meer aanwezig, de toegangsdeur ligt er zo goed als uit, het dak is voor een deel verdwenen en de vier hoeken van het huisje moeten versterkt worden. De vraag is of dit wel zinvol is.
“Ik lees elke dag uit de bijbel. Daar haal ik mijn kracht vandaan.”
Via contacten met een Ierse hulpverlenersorganisatie “Poject Romania”, die zeer goede contacten onderhoud met het even verderop gelegen plaatselijk ziekenhuis van Laslea wordt gekeken of deze vrouw permanent opgenomen kan worden en haar laatste deel van haar leven met goede verzorging daar kan gaan doorbrengen.
Voorwaarde is natuurlijk dat de vrouw dit ook zelf wil. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat haar huisje wel zoveel mogelijk opgeknapt worden en waarschijnlijk vind dat ook plaats tussen 23 en 30 juli onder leiding van de huizenspecialist en evangelist David McGuire.
4
Uitnodiging Presentatie Zomerproject Op donderdag 31 maart zal Liviu Tudosie van Asociatia Perspective Danes opnieuw de Marske bezoeken.
Hij zal hier voor de geïnteresseerden ingaan op het project voor het bouwen van een huisje voor de tiener- ouders in Sighisoara. Een groep bestaande uit deelnemers uit zowel Wapenveld als Hippolytushoef gaan daar aan werken.
Iedereen die daar belangstelling voor heeft is uitgenodigd bij deze presentatie te zijn. Om 10 uur vind deze plaats in de Marske. De entree is gratis. Iedereen is welkom.
Maxima Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, is op 1 december vorig jaar kringloopwinkel “Maxima” in Sighisoara open gegaan. Deze winkel doet het bijzonder goed en veel mensen komen er spullen kopen. Vooral het feit dat er buiten kleding om ook andere spullen verkrijgbaar zijn.
De nieuwe bedrijfswagen van Maxima Het is fijn werken in Maxima
Inmiddels heeft Asociatia Pro Familia Sighisoara (APSF) een eigen opslagruimte in de binnenstad waar naast de koopwaar ook de donatiespullen zijn opgeslagen. Ook is er een bedrijfsauto aangeschaft voor zowel de winkel als voor de APSF. Op zeer korte termijn zal er weer een transport plaatsvinden
Soard Voor ons nieuwe project is Soard zijn we bezig zo veel mogelijk spullen in te zamelen die gebruikt kunnen worden in de kinderopvang die komende zomer geopend gaat worden.
Daar hoort ook een douchecabine bij.
Bij het inladen van deze cabine spetterde spontaan het glas van de schuifdeuren uit elkaar. Gelukkig hebben we inmiddels een andere douchecabine gekregen die bij het volgende transport wordt meegezonden.
5
Maak kennis met ……..Emmy Badenbroek, 63 jaar oud en woont in Hippolytushoef. Ik ben bijna 41 jaar getrouwd met Chris Badenbroek. We hebben drie kinderen. Een dochter Marloes 33 jaar oud en een kleindochter Fiene van bijna 5 jaar. En een tweeling. Twee jongens; Joey en Michael van beiden 28 jaar.
Na een ernstige ziekte had ik problemen met het terug komen in de maatschappij . Ook omdat ik niet voor 100% kon werken. Ik ben afgekomen op een advertentie voor de Matjes, opgericht door Titia Lont. Maar dat hield op te bestaan en zag daar Erna Pronk bezig met de kerstpakketten van Mooie Kerst Hollands Kroon. En ben haar gaan helpen. Toen zei ze: “We zoeken nog vrijwilligers , dus als je zin hebt, kom dan dinsdag kijken.” Zogezegd zo gedaan, en ik ben niet meer weggegaan en help nu al anderhalf jaar drie dagen in de week. Eerst alleen de babyafdeling. Toen de kleding er bij en nu help ik ook in de winkel, net waar nodig is. De winkelploeg is aardig uitgebreid . We hebben zelfs stilisten, mensen die de goederen uitzoeken. Enz. enz. Sinds kort hebben wij ook asielzoekers (geen leuk woord) Medelanders die helpen, wat ik erg interessant vind en leuk om mee om te gaan en geniet van hun inzet en woordspelletjes. Iedereen is erg lief voor elkaar en respectvol. En daar doe ik het voor. Altijd blije mensen om me heen. Hoop dat ik dit nog lang mag vol houden
Dick vertelde veel over de projecten in Roemenië , en zo konden Erna en ik dingen die binnen komen apart houden. Bv voor de kleuterschool of iets wat daar op lijkt in het dorpje Soard. Daar zijn ze mee bezig met die te bouwen, en de tweede kringloopwinkel in Sighisoara, “Maxima”. Toen hij er weer heen ging heeft hij ons uit genodigd om mee te gaan en te kijken naar die projecten waar wij mee bezig waren. Dat hebben wij dan ook gedaan. Héééél indrukwekkend. We zijn in de sloppenwijken geweest, dat was wel even schrikken. Gelukkig hadden we genoeg tijd om er over te praten en daarna leuke dingen te doen. We hebben bijv. geholpen in de winkel Maxima, die moest nog ingericht worden voor de opening.
Ook zijn we naar de op te richten school geweest en hebben met de mensen gepraat die dit gaan opstarten. Erna en ik hebben een beetje dit project overgenomen. Hebben geld ingezameld en hebben al een mooi begin. En als er nu spullen binnen komen. Tafeltjes en stoelen, speelgoed enz. kunnen wij dat speciaal daarvoor apart zetten. Het voordeel dat ik daar geweest ben is dat ik me er beter bij kan inleven waar het nou om gaat. We krijgen van de zomer weer een kans om er heen te gaan. Moet er nog goed over na denken. Maar je snapt dat ik nieuwsgierig ben hoe ver ze nu zijn.
6
Nieuws van de Marske De Marske, het gebouw dat we sinds september 2014 hebben mogen betrekken en dat bestaat uit vele ruimten, voldoet buitengewoon goed aan het doel dat we er voor hadden gesteld.
De kringloopwinkel “de Marske” loopt erg goed en draait 100% op vrijwilligers. En niet zomaar vrijwilligers, nee. Uiterst gemotiveerde mensen die zich er helemaal in uitleven en de zaak ook opbouwen.
Op dit moment hebben we zo’n dertig mensen die meehelpen de winkel draaiende te houden en die ook meehelpen de goederen die binnen komen te sorteren en te verdelen over onze winkel of klaar te maken voor verzending naar Roemenië naar kringloopwinkel Maxima en als donatie voor de allerarmsten via Associatie Pro Familia Sighisoara (APFS)
Twee “ploegen” tussen de middag, wanneer we samen lunchen.
7
Sociale betekenis De Marske heeft ook een sociale betekenis gekregen. Zo werken bij ons mensen die via de GGZ zijn binnen gekomen. We zijn zodoende aangesloten en deels onderdeel van Heemz.org, een stichting die kleinschalige “zorg op maat” levert. Wij mogen deze zorg via onze stichting aan twee cliënten aanbieden. Daarnaast hebben we drie mensen die een tegenprestatie voor hun uitkering moeten leveren en dat via gemeente Hollands Kroon bij ons doen.
Dan hebben we nog een aantal “medelanders” bij ons werken. Mensen die gevlucht zijn uit hun land wegens de verschrikkingen daar en in ons land asiel hebben gekregen. We zijn bijzonder blij dat we iets voor deze mensen kunnen betekenen en…ze leren meteen onze taal. Van de overige vrijwilligers zijn een aantal om verschillende redenen afgekeurd. Ik zelf behoor ook tot deze groep maar heb weer volledig mijn (maatschappelijk) draai gevonden en dat geldt denk ik niet alleen voor mij.
Stagiaires Tussen 22 en 26 februari hebben drie scholieren van scholengemeenschap Wiringherlant in Wieringerwerf, te weten Anne Schobben, Myrthe de Groot en Danique Groen bij ons stage gelopen. Drie hartstikke leuke meiden die het een en ander van onze activiteiten in Roemenië hebben mogen zien en die verder mee hebben geholpen met de winkel en met het uitzoeken van de binnengekomen spullen.
Onze stagiaires tijdens hun pauze.
Ook hebben we een stagiaire van het Linie College die iedere dinsdag de hele dag komt helpen en daarbij één op één begeleiding krijgt van een vrijwilliger.
Iedere dag dat we open zijn komt iemand speciaal de vlaggen buiten hangen en rond 4 uur haalt hij ze ook weer binnen. Daar verdient hij wel een kop koffie mee.
Als het maar even kan komt “buurman” van 89 jaar oud even binnen om zijn hart te luchten. We hebben ook vaste klanten die elke dag even komen kijken. Niet alleen voor wat er nieuw is binnen gekomen maar zeker ook om even lekker bij te praten.
Dan hebben we nog de laders, die bij iedere oproep om te komen helpen een vrachtwagen te laden paraat zijn. Zonder hun zouden er nooit zoveel transporten plaats kunnen vinden.
Verder hebben we een “technische dienst”. Iemand die al vanaf het begin bij ons komt en dat drie dagen per week. Ook hebben we twee vaste mensen achter de kassa, mensen die sorteren, mensen die de winkel mooi maken en mooi houden, mensen die brocante schilderen, mensen die zich met de boeken bezig houden en met de kleding en die zorgen voor en werken in de kantine. Dit is een globaal overzicht van hetgeen er binnen het gebouw gebeurd.
8
Kantoor SNR In januari hebben we in een deel van het gebouw de ruimtes heringedeeld.
Doordat er veel goederen binnen komen hebben we een grote sorteerruimte in gebruik genomen. Ook de goederen die naar Roemenië gaan worden efficiënter opgeslagen.
De spullen die klaar zijn om de winkel in te gaan staan in een aparte ruimte.
Daarnaast is er een lokaal vrij gemaakt voor het kantoor van Stichting Netwerk Roemenië.
Hier kan door meerdere mensen gewerkt worden aan het houden van contact met onze doelgroep, Roemenië. Er gaat gewerkt worden aan het werven en contact blijven houden met sponsors maar ook met degene die gesponsord worden of degene die hun belangen behartigd.
Een Caravan voor Iasi De caravan die door Jan en Greet Postma klaar is gemaakt voor Roemenië gaat begin april een beste tocht maken. Hij gaat n.l. naar Iasi, niet ver van de staat Moldavië en tegen de oostgrens van Roemenië. Rolf Noordhof uit Leusden brengt hem bij Stichting Ancora. Wie meer wil weten over deze stichting kan hier klikken. Een nicht van Rolf werkt in Iase en hij gaat bij haar op bezoek. Zij werkt al twintig jaar in Roemenië met gehandicapten, autisten en chronisch zieken en is nu zelfs ook actief over de grens in Moldavië. Rolf komt wel meer in Roemenië want in 2014 heeft hij met een bouwteam meegeholpen aan de bouw van de kerk der Nazareners in Sighisoara.
9
Winteractie 2016. Eind januari heeft de SNR opnieuw de reis naar Roemenië ondernomen, om daar de jaarlijkse voedselactie uit te voeren.
In de maanden december en januari werd een actie gehouden om voldoende financiën bij elkaar te krijgen om in het ’s winters zo koude Roemenië voedsel uit te kunnen reiken als “liefdesgift” aan een deel van de armste bewoners in de omgeving van Sighisoara.
De financiële actie bracht ruim € 3.000,- op. Op 18 januari vertrok de camper van de SNR, op twee meter gevolgd door de even grote aanhanger, gevuld met allerhande koopwaar en donatiegoederen, bijeengebracht door vele supporters en bestemd voor de winkel “Maxima” in Sighisoara en Associatie Pro Familia Sighisoara.
Na een tocht van drie dagen arriveerde ik, inmiddels voor de 60ste keer, op woensdag 20 januari bij de eindbestemming. Er volgde een week van heel veel activiteiten, al dan niet betreffende de winkel Maxima, de in september opgerichte Associatie Pro Familia Sighisoara maar ook en vooral betreffende de inkoop van de voedselpakketten en uiteraard het uitdelen van deze pakketten.
270 pakketten voor Tigmandru en Saros De inhoud van een pakket
Na een verkennend bezoek aan de plaats Saros, zo’n 20 kilometer buiten Sighisoara gelegen, waar op een heuvel een honderd- tal zigeunerfamilies wonen onder de meest erbarmelijke omstandigheden en die zelden worden bezocht door hulpverleners, werden er 140 pakketten samengesteld voor deze mensen en een aantal andere families die verspreid wonen.
Ook in Soard waren er inmiddels pakketten gemaakt. Ook dit dorp herbergt een tweehonderd families die bijzonder arm zijn.
Op vrijdag werden allereerst deze families bezocht. De inkoop en samenstelling van de pakketten was uitgevoerd door de plaatselijk kruidenier. Hij vergaarde daarmee een broodnodige extra verdienste wat voor hem zeer goed uitkwam doordat de plaatselijk bevolking na de dure decembermaand nauwelijks geld heeft om de maand januari en februari door te komen, waardoor dus ook de verkoop in de winkel enorm terugloopt. De mensen waren blij met hetgeen ze werd gebracht en de SNR ook omdat zij in staat waren dit te kunnen doen.
10
Menig maal kwamen we choquerende situaties tegen zoals een familie die in het laatste en hoogst gelegen huisje woont. Een voordeur was er niet. Alleen een open gat en dat terwijl de temperatuur ver onder nul was. Een in het midden van het éénkamer- huisje opgehangen deken moest er voor zorgen dat de warmte die uit het op meerdere plekken gebroken houtkacheltje kwam, niet uit de afgeschermde ruimte kon ontsnappen. Eén kaars brandde er verder, want elektriciteit was er niet. Vader, een midden dertiger die gehandicapt is, zat in het bijna- donker naast de kachel. Een katheter lag naast hem op de grond, waarschijnlijk omdat de mogelijkheid voor de “toiletgang” ontbrak door zijn handicap. Een schare familieleden bevolkte verder deze piepkleine ruimte. De geur in de halve kamer was zacht gezegd onaangenaam en het was letterlijk een verademing toen we weer buiten waren. Dat zou de man des huizes voorlopig niet kunnen. Buiten komen. Zelfs al zou hij een rolstoel hebben, door de grote hoeveelheid sneeuw kon hij nooit vooruit komen.
Een tweede bezoek aan het al omschreven dorp Saros volgde de dinsdag erop. Maar voor die tijd hadden zich wonderbaarlijke dingen afgespeeld. Zo was ons gevraagd of wij voor een derde dorp, Tigmandru, ook voedselpakketten zouden kunnen geven. Doch helaas, ons budget liet dit niet toe. Het zou 1.300 euro extra kosten.
Een eerste telling door de plaatselijke kerk in Saros bleek echter verkeerd te zijn gegaan. We dachten we voor dit dorp 270 pakketten nodig te hebben. En ook daar hadden we het geld niet voor. Een bliksemactie via Facebook zorgde er echter voor dat er binnen 24 uur ruim € 1.000,- binnen kwam en twee dagen later was het beoogde bedrag van 1.300,- binnen. Hoe frustrerend is het dan om te horen dat er een mistelling heeft plaatsgevonden en er slechts voor 140 families voedselpakketten nodig zijn. Dat geld zouden we zonder actie ook hebben gehad. Maar hoe geweldig is het daarna om te kunnen zeggen dat we ook in Tigmandru kunnen helpen. Al vijf jaar was daar volgens zeggen geen winterhulp meer geweest dus waren de mensen daar bijzonder blij mee.
In totaal werden dan ook op deze dag 270 pakketten verdeeld in Saros en Tigmandru. Tigmandru is bij de SNR bekend omdat we er in het verleden meerdere malen met teams o.a. huizen hebben gebouwd en een “naaischool” van naaimachines hadden kunnen voorzien na een actie i.s.m. RTV NH. Vele bekende gezichten zagen we en een heel blijde bevolking die het voedsel ook heel goed kon gebruiken.
11
In Saros troffen we de grootste armoede aan. Buitengewoon schokkend was het bezoek aan een oude vrouw die in een enorme bouwval met een bijna uit z’n kozijn vallende buitendeur- een paar planken, met een dak waarbij we de blauwe lucht die ook nu ver onder nul was, gewoon konden zien. Een kachel had ze niet dus lag ze in de vrieskou onder een paar dekens haar lichaam warm te houden. Daar kwam ook nog eens bij dat deze dame geen benen meer had. De aanblik van haar deed me direct weer achteruit wankelen en pas nadat ik me had hersteld durfde ik haar krotje te betreden. De vrouw was uiteraard heel blij met het bezoek en de meegebrachte etenswaren. Het eerste wat ze echter deed, was een dikke, bijna stuk gelezen bijbel vanonder haar dekens pakken en duidelijk maakte dat ze haar “kracht” om te leven daar uit haalde. Huisje in Saros waar de SNR samen met APFS komende zomer wil verbeteren
Stichting Netwerk Roemenië gaat, samen met Associatie Pro Familia Sighisoara de komende zomer iets voor deze vrouw opzetten. Te denken valt aan het bouwen van een goed huisje voor haar. Maar dan moet er wel vergunning verleend worden door de gemeente om dit te mogen doen. En er zal geld moeten komen om de bouw hiervan te kunnen uitvoeren (ongeveer 4.500 euro) Misschien is het ook een optie het huisje zo goed als mogelijk op te knappen met een nieuw dak en het plaatsen van een kachel. Nog een mogelijkheid die op dit moment wordt onderzocht is, dat deze dame geplaatst wordt in bijvoorbeeld een ziekenhuis waar ze verder een permanente verzorging gaat krijgen.
Op woensdag 30 januari om 13.15uur werd de missie beëindigd en werden camper en aanhanger weer richting Nederland gestuurd, waar op vrijdag aan het einde van de nacht de motor uit kon worden gezet.
12
Transporten Op dezelfde vrijdag arriveerde een vrachtwagen uit Duitsland om de dag erop alles wat we voor Roemenië klaar hadden liggen te laden en naar Sighisoara te vervoeren.
Zaterdagochtend kwam de laadploeg bij elkaar maar het regende nog even pijpenstelen. Buienradar gaf aan dat dit een mooie gelegenheid was om koffie te drinken en geduld te hebben. En inderdaad werd het binnen een uur droog en ging zelfs de wind liggen. De hele vrachtwagen kwam vol en dat was ruim 90 m3. Pas om 15.30 uur was deze klus geklaard en kon de Roemeense chauffeur vertrekken naar Duitsland.
De lading, waarvan de ene helft donatiegoederen betreft en de andere helft voorraad voor de kringloopwinkel Maxima, kwam de dinsdag daarop aan en kon uitgeladen worden in de nieuwe opslagruimte van Associatie Pro Familia Sighisoara.
Fietstocht in 2018 Sinds de vorige nieuwsbrief in december 2015 hebben zich twee mensen opgegeven om in 2018 mee te gaan naar Roemenië…..op de fiets! Je hebt nog even tijd, maar des te eerder je het weet, des te meer tijd heb je
 om te trainen
 om sponsorgeld bijeen te brengen.
13
Doel van de fietstocht Het doel is om een van alle kanten goede accommodatie neer te gaan zetten die aan alle eisen van deze tijd voldoet voor drie dingen.
a. het houden van wat we nog steeds “kampen” noemen. Kinderen uit achterstandswijken en gezinnen een korte tijd een heerlijk ontspannen weekje vakantie te bieden waar naast ontspanning door middel van sport en spel, drie goede maaltijden per dag én het geven van leerzame lessen over vooral het “vergroten van de eigenwaarde”, het “laten toenemen van zelfrespect” en het bereid zijn zichzelf te ontwikkelen om uiteindelijk een hoger doel na te streven dan wat er nu wordt nagestreefd in de achterstand milieus, ofwel het bereid zijn de schouders te zetten onder het volgen van GOED onderwijs. En uitermate belangrijk aspect zijn hierbij de christelijke normen en waarden. Vanuit het christelijk geloof/ het geloof in Christus dus (en ik spreek dan uit ervaring), is feitelijk alles mogelijk!!
b. Daarnaast op het terrein waar deze accommodatie komt, ook de ruimte willen hebben voor “gewone” vakantiegangers die, hetzij met eigen caravan of tent of anders in een zomerhuisjes of cabana een vakantie kunnen komen vieren of op doorreis kunnen gaan. De accommodatie is compleet met restaurant voor iedereen.
c. Als derde zou ik een conferentiecentrum willen zien gebouwd worden waar op het gebied van het geloof mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten en er seminaries worden gegeven. Iets wat al heel lang een droom van mij is, is dat op muzikaal gebied mensen van all over the world elkaar kunnen ontmoeten op het gebied van “Worship” Muziek, moderne geestelijk muziek die gemaakt wordt om God groot te maken. Mensen die bij elkaar komen. Oude muziek met elkaar oefenen. Nieuwe Worship te componeren en van tekst te voorzien, geïnspireerd door de Geest.
Kortom een multifunctioneel ontmoetingscentrum op uiteenlopend gebied.
Fietsen, o.a. langs de Donau
Om iets dergelijks te realiseren is er veel geld nodig en een flink doorzettingsvermogen. Maar ALLES IS MOGELIJK. Dus ook dit project.
Om in 2018 voor dit project een startkapitaal bij elkaar te krijgen wordt dus deze fietstocht georganiseerd.
14
Het plan is om vanuit mijn Hippolytushoef op de fiets naar Sighisoara te gaan fietsen. Dat is met de auto 2100 kilometer, maar met de fiets komen daar wel een aantal kilometers bij.
Het wordt dus een sponsortocht ofwel voor iedere gefietste kilometer moet een bedrag binnen komen. Aan het eind van de rit moet het minimale bedrag € 5.000,- zijn.
We gaan met een groep fietsen. Mijn streven is dat ik er ook aan zal deelnemen
Hoe wordt dit voorbereid? Nu is het 2016, dus tot 2018 hebben we nog ruim twee jaar te gaan om een heleboel voor elkaar te krijgen.
Het is goed te begrijpen dat een heleboel mensen niet in staat zijn de tijd vrij te maken voor het fietsen van laten we zeggen 2.500 kilometer in één maand. In deeltijd fietsen zou dan een prima mogelijkheid zijn. Jij stapt op een bepaald punt in, fietst zoveel dagen/ weken mee en na een periode reis je weer terug. Of verder natuurlijk.
Onderweg vind er verzorging plaats en er moet een volgcamper/ auto zijn voor de verzorging. Ook voor slaapplaatsen moet worden gezorgd.
Gaat het bij jou kriebelen als je bovenstaande hebt gelezen?
Heb jij nu al zin om mee te gaan?
Of heb jij zin om mee te organiseren?
Neem dan alsjeblieft contact op! Mail naar [email protected]
Markten van de Marske De afgelopen drie maanden hebben we ook drie markten gehouden. Het betrof een “gewone” markt, een “boekenmarkt” en een “paasmarkt”
Alle drie de markten werden goed bezocht. Bij de boekenmarkt werden zelfs bijna duizend boeken verkocht. Als je nu denkt dat de boeken op zijn, dan heb je het hartstikke mis. We hebben al weer een grote aanvulling en het is zeer de moeite waard eens te komen kijken. Je kunt boeken op heel uiteenlopend gebied vinden. De prijs is meestal € 0,50 per boek, tenzij anders aangegeven.
De komende markten worden gehouden op zaterdag 16 april, 21 mei en 18 juni. Op 16 april wordt het een “Oranjemarkt”vooruitlopend op koningsdag, 11 dagen later. Hoogstwaarschijlijk hebben we dan ook weer een vrijmarkt voor de jeugd.
Op zaterdag 21 mei hebben we onze “stekjesmarkt”. Vorig jaar een groot succes dus we hebben hoge verwachtingen. Vanaf 19 april zouden we het heel fijn vinden wanneer u stekjes van uw eigen planten bij ons zou brengen die wij dan kunnen opkweken en voor het goede doel op de stekjesmarkt verkopen. Naast stekjes zullen we zoveel mogelijk ook andere buitenproducten gaan verkopen.
Tot slot hebben we op zaterdag 18 juni onze “jaarlijkse uitverkoop”. Heel veel producten gaan dan het veld ruimen voor nieuwe voorraad. Dus kom ook die dag en sla uw slag!
15
Haken en breien Op dit moment ligt de Wieringer brei- groep op één oor. Het is tijdelijk en heeft te maken met ziek en zeer van de twee begeleiders. Zodra er weer wordt opgestart krijgt u daar via Facebook van de Marske en van de SNR een mededeling over. Er is ook een eigen Facebooksite van de haak- en breigroep te vinden.
Overigens is er in Harderwijk ook een haak- en breigroep. Hier werkt men thuis en brengt de kleding naar een centraal adres van de plaatselijke SNR – afdeling. De groep bestaat nu uit 9 mensen. Wilt U meer weten? Neem dan contact op Saskia Schouten. U kunt haar bellen op 0621444877 of mailen naar [email protected] via Facebook gaat ook.
Voltallig bestuur Sinds lange tijd is het bestuur van Stichting Netwerk Roemenië weer compleet. In februari is als vijfde lid toegetreden Chris Jonker uit Hensbroek. Chris heeft veel ervaring met Roemenië en heeft al jaren contact met o.a. een pinstergemeente in Jibou. We zijn erg blij met hem.
Zodoende ziet het bestuur er nu als volgt uit:
Voorzitter: Dick Krabbendam
Penningmeester: Paul Koopman
Secretaris: José Krabbendam- Stuijt
Bestuurslid: Berend Ten Hove
Bestuurslid: Chris Jonker.
Stageplek Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een ervaring rijker!! Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op.
Kleding: We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar Roemenië. Deels naar de kringloopwinkel “Maxima” en deels als donatie.
Ook verkopen we kleding in onze eigen winkel de Marske. Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald. En de verdere opbrengst wordt gebruikt als ondersteuning in Roemenië voor diverse projecten. Dus, heeft u kleding over? Denk aan ons Wordt partner van de SNR We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk maakt. En ons daar ook in leidt. Naast het feit dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben we ook kosten die horen bij het in stand houden van de SNR. En dan met name voor logistieke kosten. Hier hebben we, naast het feit dat er hard gewerkt wordt in de kringloopwinkel de Marske, ook graag vaste donateurs voor.
Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen? Word dan vaste donateur! Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we
16
ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!
Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.
Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt hier downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef. Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef.
Door online te doneren.
We zijn een anbi- erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn:
“Transportkosten”, “bouwprojecten” of “stichting Veritas”
Sponsoring kinderen. Weet u dat u via ons van levensbelang kunt zijn voor de toekomst van een kind. Weet u dat daar waar wij hulp bieden, heel veel kinderen letterlijk geen kans krijgen om een opleiding te volgen.
En weet u dat ook in Roemenië je op de arbeidsmarkt zonder diploma’s bijna geen kans maakt op een fatsoenlijke baan.
Sponsor een kind Weet u dat u wellicht de macht en de mogelijkheid heeft om minimaal één kind een heel andere toekomst te bieden dan er nu voor hem is weggelegt. Dat kan door te investeren in zo’n kind. Thuis kunnen ze dat niet. Armoede, alcoholisme, geweld.
Er zijn vele oorzaken waarom een kind niet tot studeren komt. Maar als een kind ondanks dat toch graag verder wil leren, dan willen wij het helpen. Wilt u ook een kind onder uw hoede nemen. En hem of haar een geheel nieuwe toekomst geven? Neem dan contact met ons. Vele kinderen wachten nog op financiële adoptieouders.
Gezocht: Voor een tiener met blaasproblemen “luiers” ofwel “pants”. Merk is niet zo belangrijk. Wellicht over bij apotheek of na verpleging van iemand?
Het gaat om een smal iemand. Zie afbeelding: Kindermaat 6 of vanaf S is goed.
17
Waar we de Heer voor danken:

 • Dat weer een transport hebben kunnen uitvoeren
 • Dat de winteractie 2015/2016 opnieuw een succes is worden
 • Dat we nu al een team hebben voor komende zomer
 • Dat de Marske nog steedsgeweldig draait.
 • Dat we zo veel gemotiveerde vrijwilligers hebben
 • Dat we ook van betekenis kunnen zijn voor de eigen buurt.
 • Dat we alles vanuit Zijn eeuwigdurende Liefde mogen doen.

Waar we voor willen bidden:

 • Voor de armsten in Roemenië, die we het vooruitzicht op een betere toekomst willen geven.
 • Voor alle hulpverleners in en rondom Sighisoara.
 • Voor samenwerking van de hulpverleners zodat we efficient kunnen helpen.
 • Voor meerdere medewerkers in de Marske die al geruimte tijd ziek is.
 • Dat iedereen die Jezus nog niet kent, Hem leert kennen!!

We zijn ook te vinden op:
18
Naast een bezoek aan onze winkel kunt u ook met al uw vragen over de SNR hier terecht
Zin om ook vrijwilliger te worden? Wij zoeken nog één á twee mensen die veel verstand van computers hebben. Zowel voor de computerafdeling als ook voor de verkoop. Het zou ook mooi zijn wanneer hij thuis is op internet om binnen gebrachte spullen te kunnen beoordelen op waarde.
Daarnaast openen we zeer spoedig een speciale afdeling SNR. De medewerkers kunnen hier voorbereidingen treffen voor wanneer we met teams naar Roemenië gaan. Om te bouwen, of voor hete helpen uitvoeren van kinderkampen of om zelf deel te nemen aan een gemengd kamp met Roemeense en Nederlandse jongeren. Maar ook om sponsorouders te vinden voor talloze kinderen en de gezinnen waar ze uit komen om het mogelijk te maken wanneer de wens daar is om door te kunnen leren i.p.v. Op zeer jonge leeftijd te moeten gaan werken of niets te doen, dat het dan mogelijk wordt om ook door te leren!! \
We staan open voor alle hulpverleners die gebruik willen maken van onze faciliteiten. We zijn er om te dienen. Dat is ons doel.
Meldt je aan via een mail: [email protected] of bel 0647052752 en maak een afspraak voor een gesprek.
Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de lijst.
Wilt u juist wel mail van ons ontvangen, geef dat dan ook per email aan ons door. We voegen u graag toe aan onze adreslijst.
19

Geef een reactie