Beste lezer, Al weer de laatste nieuwsbrief van 2015. Misschien kent u wel de uitdrukking “een dag met een gaatje”. Het staat voor een bijzonder drukke dag. Nou, voor velen van ons was het geen dag maar een jaar met een gaatje. Er is bijzonder veel gebeurd afgelopen jaar. Wie Facebook volgt weet daar waarschijnlijk alles van. Maar…..we dienen Het Koninkrijk. En dat is fantastisch. Dus, hoeveel gaatjes er ook mochten zijn. Niets te veel om Hem te dienen. Die we verderop deze maand weer volop zullen gaan gedenken. Jezus Christus. Geboren om zelf te ervaren hoe het is om mens te zijn. En daarmee een groot voorbeeld voor ons werd. Om tenslotte ook nog alle schuld van de mensen op ieder gebied op zich te nemen om voor ons te sterven. Een gruwel-dood. Daarmee heeft Hij ons vrij gekocht. Volg Hem! Het is alleszins de moeite waard.

Winteractie

Uw gift is heel erg welkom

De SNR is ook dit jaar NIET te vinden bij de plaatselijk supermarkten in Hollands Kroon voor de jaarlijkse kerstinzameling. Besloten is om, net als vorig jaar, een financiële inzameling te houden. Vorig jaar was dit omdat de hoofddirectie van de supermarkten waar wij normaliter staan besloten had, dat in december geen enkele goede doelen- instelling actie mocht voeren in de supermarkten.
Wat in eerste instantie een tegenvaller leek te gaan worden werd achteraf een meevaller én een andere kijk op onze eigen acties. In plaats van voedsel inzamelen werd het een financiële actie en dat leverde heel wat voordeel.
Van de opbrengst werd n.l. eten ter plaatse gekocht en dat werd in december en in januari verspreidt onder de meest armen van Sighisoara en wijde omgeving. Dit samen met vele warme kledingstukken die het voorbije jaar door de breigroep van de SNR en vele anderen waren gemaakt.
Wat we hebben geleerd is, dat december weliswaar een heel gezellige maand in Roemenië is, ook voor ons om er te zijn maar dat in januari de nood veel hoger onder de bevolking is dan in december.

Waarom juist in januari?

De feestmaand december weet eigenlijk iedereen wel door te komen in Roemenië. Er wordt her en der wat geleend. Mensen staan meer in het rood enz. Als het met kerst maar gezellig is. En dan wordt het januari. Probleem. Het geld is op. De broeksriem wordt aangehaald. En vol verlangen wordt er uitgekeken naar de zomer. Dus in januari hebben velen juist hulp nodig. En ook de plaatselijk middenstand. Want die heeft het ook moeilijk doordat ze veel minder klanten krijgen. Dus pakketten maken bestaande uit de eerste levensbehoeften voor de mensen, ter plaatse gekocht… Dan steunen we de middenstand, krijgen mensen voedsel dat ze van huis uit ook kennen en krijgen ze het ook nog eens op het moment dat ze dit het hardste nodig hebben. En….we hoeven ook geen topzware aanhanger gevuld met voor vele Roemenen onbekend voedsel mee te slepen. Het plaatselijk ingekochte is bekend, ook wat betreft het bereiden van het voedsel.

Mutsen, sjaals, handschoenen, truien en dekens.

Ook dit jaar hebben we weer héél om uit te delen, want er is het hele jaar door gebreid door vele dames. Vorig jaar is het in dank aangenomen en ook dit jaar zal men er zeker blij mee zijn.
Wilt u het ons opnieuw mogelijk maken voedselpakketten uit te delen voor de allerarmsten in Roemenië. Steun ons! Voor 20 euro gemiddeld hebben we een op maar samengesteld pakket voor een gezin. Rond 20 januari vertrekken we opnieuw naar Roemenië om dit samen te stellen en samen met onze partners uit te delen. Maak een bijdrage over op rekeningnummer NL63RABO 0122123182 T.n.v. Stichting Netwerk Roemenië onder vermelding van “winteractie 2015/2016”
Erna rechts en Emmie links boven bij familie in buitenwijk van Sighisoara

Kennis maken met Roemenië

Eind oktober is er weer een afvaardiging van Stichting Netwerk Roemenië (SNR) naar Roemenië geweest. Ditmaal betrof het Erna Pronk en Emmy Badenbroek, beiden uit Hippolytushoef, samen met Dick Krabbendam. Zowel Emmy als Erna zijn het afgelopen jaar in de kringloopwinkel de Marske een belangrijke rol gaan vervullen in het geolied laten draaien van deze voor fundraising opgezette winkel voor Roemenië.
Omdat ze zich met groot enthousiasme inzetten voor de winkel en het geven van hulp aan de allerarmsten in Roemenië, maar daar zelf nog nooit waren geweest, was het een goed idee beide dames mee te nemen naar dit ruim 2000 kilometer verderop liggende land. Na twee uurtjes vliegen zat men al weer aan de grond en ontvouwde zich een totaal andere wereld, die soms weer wel, soms totaal niet aan onze eigen samenleving doet denken.

Maxima

Er was nog een tweede reden waarom de dames mee gingen, want ook in Roemenië, in de stad Sighisoara, wil de SNR een kringloopwinkel opzetten. Niet een winkel die uitsluitend kleding verkoopt maar een winkel met een zeer gevarieerd aanbod op uiteenlopend gebied. Daar is tot nu toe weinig van te vinden, maar de behoefte om meer dan kleding alleen te kunnen kopen is erg aanwezig. Overigens is deze winkel ook opgezet om voor weinig geld goederen aan te bieden. De winst die wordt gemaakt wordt, net als die van de Marske, volledig gebruikt voor hulp ter plaatse.Maxima, kringloop van de Associatie Pro Familia Sighisoara.
Een mooie locatie werd er gevonden en op zaterdag 24 oktober vertrok er vanuit Hippolytushoef een flinke vrachtwagen vol met allerhande spullen, deels voor de nieuwe kringloopwinkel in Sighisoara Maxima, vernoemd naar onze vorstin en deels voor het gratis weggeven aan de allerarmsten via de nieuw opgericht Associatie Pro Familia Sighisoara. De vrachtwagen was geladen door vele vrijwilligers, die toch 5 uur nodig hadden om alles in de wagen te krijgen. Inmiddels is de winkel in Sighisoara ook ingericht en gaat deze open zodra de formaliteiten daarvoor zijn afgehandeld. Hopelijk en waarschijnlijk gaat hij net zo goed draaien als de Marske.

Opening Maxima op 30 november jl.

Toen zijn dus de deuren inderdaad open gegaan van Maxima in Sighisoara. Wij van Stichting Netwerk Roemenië willen Virgil en Lidia Stoica van harte feliciteren en ook willen we hun en iedereen die bij de winkel betrokken is een geweldig succes toewensen en vooral veel zegen. Overigens, het adres van de winkel is Strada Caisului nr. 7. Dit is ongeveer driehonderd meter ná Kaufland in de richting van Brasov (aan de E60) Behalve op zondag zijn ze alle dagen open. De eerste klanten van Maxima. Maxim pentru minim.

Soard = nieuw doel voor de Marske

Tijdens het bezoek van afgelopen oktober van Erna, Emmy en Dick zijn we ook wezen kijken in een paar plaatsen waar de SNR meehelpt. Zo waren we ook in Soard bij Magda en Katalin. Dit echtpaar dat het “project of Hope” heeft opgezet, waarbij ze midden in de Roma- wijk een kruidenierszaakje zijn begonnen waar géén alcohol en tabak wordt verkocht, hebben nu ook de verantwoording over de kerk (satelliet- kerk van de Mana- kerk) Binnen deze kerk wordt ook gewerkt aan een “kindergarten” ofwel een soortement kleuterschool. Daarnaast wordt er wellicht op korte termijn ook een naschoolse opvang gestart. Op dit moment wordt er nog stevig verbouwd en is er van alles nodig.
Wij waren zo onder de indruk van dit gebeuren en vooral ook het enthousiasme waarmee dit gebeurd, dat we besloten hebben dit project vanuit de Marske te gaan ondersteunen.
We hebben een lijst gekregen van wat men nog nodig heeft en daarvan hebben we al het grootste deel bij elkaar gekregen. Daarnaast zouden we dit initiatief ook financieel willen gaan steunen. We denken daarbij aan het dagelijks kunnen bijdragen aan een maaltijd voor de kinderen. Veel van deze kinderen krijgen thuis minimaal te eten. Dit zal dan van de opbrengst uit de winkel geheel of gedeeltelijk worden betaald. Zaak dus om regelmatig bij ons te komen kijken en kopen want uw aankopen kunnen wij weer omzetten in directe hulp. Volg ons hierover op Facebook, (Stichting Netwerk Roemenië) waar we regelmatig over al ons werk schrijven.
Verbouwing in Soard voor kindergarten

Zomerteams

Komende zomer gaan we weer met minstens één team naar Roemenië.
n.l. met een team van de Marske zelf. Heel veel nieuwe vrijwilligers zetten zich in voor Roemenië, vooral in onze eigen winkel de Marske. Maar ook heel veel mensen zijn nog nooit in Roemenië geweest. De nieuwsgierigheid naar dit land is er echter wel en graag zouden meerderen zich in Roemenië willen inspannen om iets van ons “andere” werk c.q. doelstelling te ervaren. En dat gaat dus gebeuren. Daarnaast hebben we nog een aantal enthousiaste mensen die graag iets willen gaan betekenen voor de mensen in Roemenië. Voel jij daar ook voor? Neem contact op.

We willen met een eerste team op stap vanaf zaterdag 16 juli, de eerste van de (school) vakanties in noord- Nederland. Na 9 dagen willen we wisselen van team. Er is dan een overlap van één weekend, n.l. op 23 en 24 juli. Op 31 juli vliegen we terug naar Nederland. De teams zullen op diverse plekken worden ingezet.
Ben jij een bouwer? Dan gaan we jou in een bouwproject zetten.
Wil jij liever je geloof delen met andere mensen? Dan kan jij uitstekend in een evangelisatieteam meedraaien.
Let goed op. Hierboven is slechts een voorstel. Weet jij een groep te vormen die liever andere ideeën en datums zou willen? Neem vooral contact op. Veel is mogelijk. Meehelpen in Roemenië kan heel vormend werken.

De Marske

In ons eigen gebouw de Marske wordt alle dagen heel hard gewerkt. Drie dagen van de week, nl. dinsdag , donderdag en zaterdag zijn we open, waarbij er telkens tussen de acht en vijftien mensen actief bezig zijn in o.a. de winkel, de sorteerruimte, de opslag, het in ontvangst nemen van goederen, het controleren en herstellen van binnengebrachte spullen, een stukje administratie, opknappen van meubelen, het ophalen en wegbrengen en zorgen dat het aanzien iedere toets der kritiek kan doorstaan. De outlook van onze winkel is niet direct die van een kringloopzaak, maar veel meer van een gemixte cadeaushop, kleding- en meubelzaak met ook een heleboel andere leuke dingen op het gebied van audio, video alles waar wel of geen stekker of batterij aan zit.
Naast het feit dat we drie dagen open zijn, wordt er achter de schermen ook nog gewerkt aan de bevoorrading en andere zaken. Kortom, er wordt hard gewerkt waardoor we de maandelijkse huur er ruimschoots uithalen en we behoorlijk wat geld genereren voor doelen in Roemenië zelf. Zo hebben er dit jaar al drie transporten plaats kunnen vinden, hebben we het overbrengen van twee caravans naar Roemenië voor noodbewoning mee kunnen helpen betalen, het afbouwen van een huisje voor een oud echtpaar die na vele tientallen jaren huren van een woninkje op straat werden gezet en in eerste instantie noodbewoning kreeg in één van de caravans die Jan en Gré Postma hadden meegenomen. We hebben ook een autoreparatie van een veldwerker betaald enz.
Wij blijven hard werken aan het genereren van financiën om uiteenlopende hulp in Roemenië te kunnen bieden. Blijft u ons steunen door onze winkel te bezoeken. De kans is groot dat u niet met lege handen naar huis gaat.

Pinnen, ja graag

Sinds kort beschikt onze kringloopwinkel ook over de mogelijkheid om met PIN te betalen. Uiteindelijk dient het gemak de mens

Hallo allemaal, (door Saskia Schouten) Zoals jullie misschien wel weten, zamelen we al jaren kleding in voor Roemenië. Stichting Netwerk Roemenië zetelt in Hippolytushoef en wij zijn officieus afdeling Harderwijk.
In Hippolytushoef komen wekelijks dames bij elkaar om te haken en breien voor Roemenië. Er worden sjaals, mutsen, wanten en sokken gebreid/gehaakt.
Nu heb ik het plan opgevat om zoiets ook in Harderwijk te doen maar dan op een iets andere manier. Iedereen die mee wil doen kan gewoon thuis, wanneer je tijd hebt, haken of breien. Al is het maar een makkelijke rechttoe-rechtaan sjaal, alles is welkom. Als er behoefte aan is, kunnen we ook de eerste keer bij elkaar komen om te kijken wie er allemaal mee gaan doen.
Hieronder staat de link naar de website zodat je kunt bekijken wat de stichting allemaal doet. Ik heb er een stukje van overgenomen in deze mail.
Groeten van Saskia Schouten

(Note redactie: Wie ook wil breien tegen de koude winters in Roemenië en voor extra warmte voor vooral kinderen, kan ook lid worden van de online- breigroep van de SNR. Meer informatie hierover vind je op hun Facebook- site.)

Caravan staat weer klaar

Opnieuw staat er een caravan klaar voor transport naar Roemenië. Het plan is om rond 20 januari, wanneer we ook voor de voedselactie naar Roemenië gaan, gelijktijdig de caravan over te brengen. Voor die tijd wordt hij aangepast voor noodbewoning. Jan en Greet Postma zullen dan opnieuw meegaan.

Transporten op 24 oktober en 5 december

De afgelopen maanden zijn er twee volle vrachtwagens naar Roemenië vertrokken. De 24ste oktober is er ruim 90 m3 van de SNR naar ons nieuwe pand Maxima vervoerd. Dit betrof een tweede lading winkelvoorraad voor de kringloopwinkel en meer dan de helft was bestemd voor donatie. De APFS zorgt voor een eerlijke verdeling zodat alles uitsluitend naar de juiste personen en families gaat.
Op 5 december hebben we een gezamenlijk transport gehad met de groep uit Purmerend. Vanuit Purmerend is ruim 60 m3 naar Veritas in Sighisoara gegaan en Perspectiv Danes in…..juist, Danes. Liviu Tudosie is daar de oprichter en uitvoerder van een groot project waarbij hij hulp gaat bieden aan vele mensen uit de onderlaag van de bevolking ter plaatse.
De overgebleven 30 m3 is opnieuw naar Maxima gebracht voor verkoop en donatie.
Inladen op 24 oktober
Uitladen op 27 oktober in Sighisoara

Spectaculaire fietstocht in 2018

Begin september 1992 ben ik voor het eerst, met twee andere reisgenoten, de Roemeense grens overgestoken en heb ik met Willibrord Groen uit Hoofddorp en Clemens Sweerman uit Nieuw Vennep (afgelopen juni was hij aanwezig bij de opening van het gebouw de Marske) een spectaculaire fietstocht gemaakt vanuit de Hongaarse grensplaats Gyula de grens over naar Varsand en als tweede plaats Pilu. Hiermee waren we, voorzien van tent en kooktoestel, op weg naar uiteindelijk Constanta. Een tocht van 1500 kilometer waarbij we eerst naar Cluj Napoca zijn gefietst (en door erbarmelijke weersomstandigheden een stuk hebben moeten treinen op een smalspoor dat in middels al jaren is opgeheven). Hier nam Willibrord afscheid van ons en zijn Clemens en ik via Roemeens Moldavië deels langs de Oekraïense grens en dicht bij de grens van de staat Moldavië naar uiteindelijk Constanta aan de Zwarte Zee gefietst. Een tocht van ruim 1.500 kilometer waarbij Clemens zelfs helemaal vanuit Nederland is komen fietsen.
1992: Dick en Clemens fietsen Suceava binnen. Eindpunt: Zwarte Zee
Wat ik na afloop, na vele iets te grote avonturen en frustraties nog niet wist, was dat ik een jaar later weer in Roemenië zou zijn, maar nu voor het wegbrengen van hulpgoederen. De fietsvakantie had me dusdanig geshockeerd dat ik eigenlijk niet van plan was ooit nog terug te keren naar Roemenië. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan of bijbels gezien God regeert en Hij heeft mij ertoe aangezet nog vele malen naar Roemenië te gaan. Inmiddels ben ik de 60ste tocht aan het voorbereiden die over een dikke maand gaat aanvangen. Niet met de fiets maar met onze werkcamper met aanhanger en nu is het doel om de meest noodlijdenden in de vaak ijskoude winter van extra eten en brandhout te voorzien.
Maar goed. Het avontuur van 1992 en het wegbrengen van hulpgoederen in 1993 is uiteindelijk uitgegroeid tot een stichting (Netwerk Roemenië) met een eigen onderkomen, een kringloopwinkel in Hippolytushoef, een door de SNR opgezette kringloopwinkel in Sighisoara. Vele teams zijn naar Roemenië geweest. Er is daar gebouwd, geëvangeliseerd. We hebben mogen meehelpen om het organiseren en uitvoeren van kinder- en tienerkampen mogelijk te maken. Er draait inmiddels een door ons, samen met Roemenen opgezette kringloopwinkel en al 11 jaar hebben we voedselacties in de winter en we doen nog veel meer.
We hebben heel veel mensen mogen leren kennen uit binnen- en buitenland. Werkers ter plaatse, andere stichtingen etc. en vanuit de SNR heeft er celdeling plaatsgevonden waarbij er ook anderen met eigen mensen hulp zijn gaan bieden.
Kortom er is nogal wat gebeurd.

Doel van de fietstocht

Nu is het zo dat ik in 2018 mijn 65ste verjaardag hoop te gaan vieren. Op dat moment ben ik ook 25 jaar actief betrokken bij de hulpverlening richting Roemenië.
Graag zou ik me tegen die tijd meer willen terug trekken uit het actieve organisatorische deel en de SNR meer willen overdragen aan een nieuwe generatie hulpverleners met het hart bij Roemenië.
Een grote wens van mij is om voor deze tijd in ieder geval een actie op te zetten met als doel een laatste wens/ visie in vervulling te laten gaan.
Namelijk een van alle kanten goede accommodatie neer te zetten die aan alle eisen van deze tijd voldoet voor drie dingen.
a. het houden van wat we nog steeds “kampen” noemen. Kinderen uit achterstandswijken en gezinnen een korte tijd een heerlijk ontspannen weekje vakantie te bieden waar naast ontspanning door middel van sport en spel, drie goede maaltijden per dag én het meegeven vaan leerzame lessen over vooral het “vergroten van de eigenwaarde”, het “laten toenemen van zelfrespect” en het bereid zijn zichzelf te ontwikkelen om uiteindelijk een hoger doel na te streven dan wat er nu wordt nagestreefd in de achterstand milieus, ofwel het bereid zijn de schouders te zetten onder het volgen van GOED onderwijs. En uitermate belangrijk aspect zijn hierbij de christelijke normen en waarden. Vanuit het christelijk geloof/ het geloof in Christus dus (en ik spreek dan uit ervaring), is feitelijk alles mogelijk!!
b. Daarnaast zou ik op het terrein waar deze accommodatie zou komen ook de ruimte willen hebben voor “gewone” vakantiegangers die, hetzij met caravan of tent vakantie zouden kunnen houden of anders eenvoudige maar goede accommodatie op het terrein zouden moeten kunnen huren. (zomerhuisjes of cabana’s), compleet met restaurant voor iedereen.
c. Als derde zou ik een conferentiecentrum willen zien gebouwd worden waar op het gebied van het geloof mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten en er seminaries worden gegeven. Iets wat al heel lang een droom van mij is, is dat op muzikaal gebied mensen van all over the world elkaar kunnen ontmoeten op het gebied van “Worship” Muziek, moderne geestelijk muziek die gemaakt wordt om God groot te maken. Mensen die bij elkaar komen. Oude muziek met elkaar oefenen. Nieuwe worship te componeren en van tekst te voorzien, geïnspireerd door de Geest.
Kortom een multifunctioneel ontmoetingscentrum op uiteenlopend gebied.
Om iets dergelijks te realiseren is veel, heel veel geld nodig en een enorm doorzettingsvermogen. Dit laatste vooral omdat er, zeker in het begin, heel wat commentaar zal komen t.a.v. de haalbaarheid.
Maar ALLES IS MOGELIJK. Dus ook dit project.

Om in 2018 voor dit project een startkapitaal bij elkaar te krijgen zou ik dus als afsluiter voor mijzelf deze fietstocht willen organiseren.
Wat voor fietstocht wordt het? Het plan is om vanuit mijn woonplaats op de fiets naar Sighisoara te gaan fietsen. Dat is met de auto 2100 kilometer, maar met de fiets komen daar wel een aantal kilometers bij.
Het moet een gesponsorde tocht worden. Met andere woorden voor iedere gefietste kilometer moet een bedrag binnen komen. Aan het eind van de rit wil ik dat het minimale bedrag minstens € 5.000,- is.
Maar goed. In mijn eentje fietsen? Dat heb ik in het verleden genoeg gedaan. Het doel is nu anders dus ook de middelen mogen anders zijn.
Het lijkt mij geweldig om met een hele groep te fietsen. Waarvan iedereen minimaal een flink bedrag bij elkaar zou moeten fietsen. Dan kan het bedrag al snel oplopen.
Hoe wordt dit voorbereid? Nu is het 2015, dus tot 2018 hebben we nog drie jaar te gaan om een heleboel voor elkaar te krijgen. En dat gaat lukken.
Het is goed te begrijpen dat een heleboel mensen niet in staat zijn de tijd vrij te maken voor het fietsen van laten we zeggen 2.500 kilometer in één maand. In deeltijd fietsen zou dan een prima mogelijkheid zijn. Jij stapt op een bepaald punt in, fietst zoveel dagen/ weken mee en na een periode reis je weer terug. Of verder natuurlijk.
Clemens Sweerman, waarmee ik het Roemeense deel in 1992 heb gefietst, heeft een prachtige omschrijving gemaakt en gepubliceerd vanuit Katwijk tot aan Constanta. Zo ver zullen wij net niet komen maar voor de laatste paar honderd kilometers is een aangepaste route te maken. Het lijkt me zeer de moeite waard om zijn routebeschrijving die hij in een driedelig boekje heeft samengevat onder de naam “Limes Fietsroute” te gaan volgen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.
Gaat bij jou kriebelen als je bovenstaande hebt gelezen?
Heb jij nu al zin om mee te gaan?
Of heb jij zin om mee te organiseren?
Neem dan alsjeblieft contact op! Mail naar [email protected]

Er is ook een Facebooksite van de haak- en breigroep te vinden.

Stageplek

Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een ervaring rijker!! Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op.
Kleding: We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar Roemenië. Ook verkopen we kleding op onze eigen winkel de Marske. Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald. Dus, heeft u kleding over? Denk aan ons. En wilt u dan dat het wél naar Roemenië gaat? Zet dan op de zak: Alleen voor Roemenië!! Wordt partner van de SNR We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk maakt. En ons daar ook in leidt. Naast het feit dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben we ook kosten die horen bij het in stand houden van de SNR. En dan met name voor logistieke kosten. Hier hebben we, naast het feit dat er hard gewerkt wordt in de kringloopwinkel de Marske, ook graag vaste donateurs voor.

Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen?

Word dan vaste donateur! Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!
Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.
Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt hier downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef. Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef.
Door online te doneren.
We zijn een anbi- erkende instelling (uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn:
“Transportkosten”, “bouwprojecten” of “stichting Veritas”
Sponsoring kinderen. Weet u dat u via ons van levensbelang kunt zijn voor de toekomst van een kind. Weet u dat daar waar wij hulp bieden, heel veel kinderen letterlijk geen kans krijgen om een opleiding te volgen.
En weet u dat ook in Roemenië je op de arbeidsmarkt zonder diploma’s bijna geen kans maakt op een fatsoenlijke baan.

Sponsor een kind

Weet u dat u wellicht de macht en de mogelijkheid heeft om minimaal één kind een heel andere toekomst te bieden dan er nu voor hem is weggelegt. Dat kan door te investeren in zo’n kind. Thuis kunnen ze dat niet. Armoede, alcoholisme, geweld.
Er zijn vele oorzaken waarom een kind niet tot studeren komt. Maar als een kind ondanks dat toch graag verder wil leren, dan willen wij het helpen. Wilt u ook een kind onder uw hoede nemen. En hem of haar een geheel nieuwe toekomst geven? Neem dan contact met ons. Vele kinderen wachten nog op financiële adoptieouders.
Gezocht: Voor een tiener met blaasproblemen “luiers” ofwel “pants”. Merk is niet zo belangrijk. Wellicht over bij apotheek of na verpleging van iemand?
Het gaat om een smal iemand. Zie afbeelding: Kindermaat 6 of vanaf S is goed.
Waar we de Heer voor danken:

 • Dat we 2 transporten hebben kunnen uitvoeren
 • Dat de winteractie 2015/2016 opnieuw een succes gaat worden
 • Dat Maxima het helemaal gaat maken.
 • Dat de Marske geweldig draait.
 • Dat we zo veel gemotiveerde vrijwilligers hebben
 • Dat we alles vanuit Zijn eeuwigdurende Liefde mogen doen.

Waar we voor willen bidden:

 • Voor de armsten in Roemenië, die we het vooruitzicht op een betere toekomst willen geven.
 • Voor goede en veilige transportmogelijkheden. Onze camper is echt aan vervanging toe.
 • Voor alle hulpverleners in en rondom Sighisoara.
 • Voor één van onze medewerkers in de Marske die al geruimte tijd ziek is.
 • Dat iedereen die Jezus nog niet kent, Hem leert kennen!!

Naast een bezoek aan onze winkel kunt u ook met al uw vragen over de SNR hier terecht

Zin om ook vrijwilliger te worden?

Wij zoeken nog één á twee mensen die veel verstand van computers hebben. Zowel voor de computerafdeling als ook voor de verkoop. Het zou ook mooi zijn wanneer hij thuis is op internet om binnen gebrachte spullen te kunnen beoordelen op waarde.
Daarnaast hopen we in het begin van het nieuwe jaar een speciale afdeling SNR te openen. De medewerkers kunnen hier voorbereidingen treffen voor wanneer we met teams naar Roemenië gaan. Om te bouwen, of voor hete helpen uitvoeren van kinderkampen of om zelf deel te nemen aan een gemengd kamp met Roemeense en Nederlandse jongeren. Maar ook om sponsorouders te vinden voor talloze kinderen en de gezinnen waar ze uit komen om het mogelijk te maken wanneer de wens daar is om door te kunnen leren i.p.v. Op zeer jonge leeftijd te moeten gaan werken of niets te doen, dat het dan mogelijk wordt om ook door te leren!!
Meldt je aan via een mail: [email protected] of bel 0647052752 en maak een afspraak voor een gesprek.