Download het financieel jaarverslag 2013 (PDF)

Kolommenbalans            Stichting Netwerk Roemenie

Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013; Valuta: euro

Verlies & Winst Eindbalans
Omschrijving Credit Debet Debet Credit
1 Eigen vermogen 4.075,41
566 lening u/g Dick en Jose Krabbendam 2.000,00
1100 Bank 1221.23.182 768,97
1101 Spaarrekening 3491.857.899 750,00
1102 Spaarrekening 3491.870.704 12,22
1298 Kruisposten 249,22
2000 studiekosten Roemeense sponsorki… 1.770,00
2001 studiefonds Roemeense sponsorki… 1.475,00
4315 Telefoon/fax 160,50
4326 Bankkosten 309,17
4400 reis- en verblijfkosten 8.261,36
4401 Vervoerskosten Roemenie 4.640,93
4402 Huur loods in Roemenie 1.000,00
4403 Autokosten (o.a. brandstof en onde… 5.128,95
4500 Algemene kosten 2.268,74
7000 Hulp aan individuele Roemenen 19.726,70
8000 giften Stichting Netwerk Roemenie 38.147,17
8003 Opbrengsten markten/akties 1.548,08
8004 Verkoop kleding 408,00
9990 Memoriaal
9999 Saldo inkomsten-uitgaven 1.393,10
TOTAAL 41.496,35 41.496,35 5.550,41 5.550,41
RESULTAAT
TOTAAL GENERAAL 41.496,35 41.496,35 5.550,41 5.550,41

Hierbij het financiële jaaroverzicht van 2013. Net als vorig jaar is het wellicht belangrijk om te vermelden dat de kosten t.a.v. reis en verblijf kosten zijn die gemaakt zijn door teams die in Roemenië hebben geholpen en van te voren het bedraag hebben betaald om mee te kunnen gaan.

Hulp aan individuele Roemenen is zowel het helpen van kinderen bij het kunnen betalen van hun school als ook voor de kosten die voor hulpverleners ter plaatse worden betaald om hun werk te kunnen doen. Via donaties en sponsoring zijn de giften voor het totale werk bij elkaar gebracht. Daarnaast is er ook geld via 3 x een markt binnengekomen en acties zoals maaltijden voor de kerk serveren, auto’s wassen etc. Zie hiervoor ook de nieuwsbrieven.