Voor de komende jaren zie ik de SNR uitgroeien tot een stichting die zich professioneel bezig houdt met hulpverlening in Roemenië. Wanneer ik denk aan hoe het er in de toekomst uit komt te zien, is het voor mij het handigst een plaatje te gaan neerzetten waarbij als het ware alle plannen al zijn verwezenlijkt. Vandaar is het mogelijk te gaan kijken hoe we tot verwezenlijking van deze plannen kunnen komen.

Leidraad zijn van ons werk

Leidraad en boven alles staat het feit dat wij willen voldoen aan de opdracht die we van Jezus Christus hebben gekregen tijdens het opstellen van de statuten van de Stichting Netwerk Roemenië in 2006, waarbij de Heer duidelijk tot ons sprak en de opdracht aangaande de SNR gaf middels Galaten 5:14:

“Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

In alles wat we doen zal deze zin de leidraad zijn van ons werk, in Nederland, in Roemenië en in de andere buitenlanden waar we mee samen werken.

Kijkend naar 2018 zou ik het volgende beeld willen schetsen:

Thuissituatie

 • Ergens in Nederland (dat zal zeer waarschijnlijk op of in de omgeving van het eiland Wieringen zijn) heeft de Stichting Netwerk Roemenië een eigen kantoorruimte. Op deze plek kan er gewerkt worden aan de doelen die de SNR heeft. Het biedt plaats aan minimaal drie mensen om er administratief en beleidsontwikkelend- en uitvoerend te kunnen werken. Nieuwe acties kunnen vanuit hier gecoördineerd worden. Te denken valt aan de kerstactie, voorbereiden van kinderkampen. Het vinden van sponsors en het verzorgen van de P.R.
 • In hetzelfde gebouw is ook de opslag voor de hulpgoederen aanwezig. Mensen kunnen er kleding brengen en ook andere goederen, mits deze beantwoorden aan de behoefte tot hulp binnen de organisaties die wij in Roemenië steunen.
 • Er zijn tevens meerdere ruimtes waar goederen kunnen worden gesorteerd/ gerepareerd. Denk aan het in orde maken van computers, fietsen en het sorteren van kleding
 • Ook heeft de  SNR een kringloopwinkel in het gebouw. Deze winkel zal gedurende enkele dagen per week geopend zijn. Het streven is erop gericht om met de kringloopwinkel de huur van de het hele gebouw te betalen. Dus zowel de kantoorruimte als de opslag. Wanneer er geld overblijft wordt dit gebruikt om geld te reserveren voor mindere tijden. Bij overschrijding van het bedrag gaat het meerbedrag naar (extra) projecten in Roemenië. Het aanbod mag niet bestaan uit goederen die als nood- hulpgoederen kunnen worden aangeduid.

Roemeense zusterstichting

De Stichting “Netwerk Roemenië” heeft een Roemeense zusterstichting in het leven geroepen. De naam kan “Fundatie Reţea Romania” worden. In het bestuur zitten zo mogelijk Roemenen samen met Nederlanders.

In de buurt van Sighisoara heeft de SNR een terrein van rond de acht hectare. Dit terrein ligt zowel mooi vrij gelegen met een hoop natuur in de directe omgeving en toch ligt het ook betrekkelijk dicht bij de stad.

Kinderkampen

Op het terrein is de accommodatie aanwezig voor het kunnen houden van kinderkampen.

 • Het betreft een flink aantal cabana’s  (kleine huisjes met meerdere bedden), voor in totaal zo’n 150 kinderen met begeleiding.
 • De cabana’s komen in minimaal twee aparte groepen te staan, waardoor er meerdere kampen op het zelfde moment kunnen worden gehouden
 • Er komt een eetzaal waar ook zo’n 150 mensen (of meer) tegelijk kunnen eten,
 • De zelfde keuken bedient ook een á la carte- restaurant voor andere gasten.
 • een ontmoetingsplaats in de open lucht met een dak er boven.
 • Een zaal waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden, verschillend van kerkdiensten tot sport- en spelactiviteiten. M.a.w. een multifunctionele zaal incl. toiletten. En andere voorzieningen.

Faciliteiten

Naast faciliteiten voor kinderen komt er ook een aanloop- en vaste camping, voorzien van alle noodzakelijke benodigdheden ervoor (elektriciteitspaaltjes, water, toiletgebouw(en)

 • Een winkel voor iedereen (supermarkt + campingbenodigdheden + souvenirs).
 • Een openluchtzwembad.
 • Andere sportfaciliteiten zoals voetbal, tennis, midgetgolf etc.
 • Ruimte op het terrein voor het maken van kampvuurtjes
 • Er komt op een ander deel van het terrein een opslagplaats voor hulpgoederen en een voorraad voor de kringloopwinkel (zie kringloopwinkel Sighisoara)
 • Een beheerderwoning voor een echtpaar die het terrein beheerd.
 • Een portiers/bewakerswoning- en kantoortje aan het begin van het terrein.

Conferentiecentrum

 • Een derde onderdeel is een conferentiecentrum. Deze bestaat uit één hoofdgebouw met bijzalen.
 • Hier kunnen (internationale) bijeenkomsten worden belegd aangaande Bijbelstudie, overleg tussen verschillende vormen van hulpverlening. Dat kan zowel op nationaal als internationaal niveau.
 • Daarnaast kan de ruimte ook worden benut voor het organiseren van worship- workshops. Zowel worshipleaders als worshipteams komen naar Roemenië om er gedurende een bepaalde tijd in aanbidding samen muziek te maken, te gaan componeren, wellicht opnames te maken en vooral, elkaar te ontmoeten en voor te bereiden op wellicht een tournee/ outreach
 • Daarbij zal er een gebouw met hotelfaciliteiten moeten komen waar men de nachten door kan brengen.

Evangelisatieteam

 • Er komt een onderkomen voor het evangelisatieteam. Dit team bestaat uit mensen van meerdere nationaliteiten die gedurende een groot deel van het jaar met een oude, maar punctueel in orde zijne bus (in een droom zag ik een Zwitserse bus van het merk Severin), waarin mensen naar binnen kunnen gaan. Er is ruimte voor lezen, spelletjes, video kijken en gesprekken. (Internationale) teams komen naar ons terrein, waar ze worden voorbereid op een missie. Voor zich spreekt dat het moet gaan om mensen die geloven dat Jezus Heer is en die verlangen om het evangelie te verspreiden. Vervolgens gaat men met de bus op missie. In dorpen en steden strijkt de bus neer om daar mensen uit te nodigen in de bus te komen. Men kan daar onder het genot van een kop koffie of thee de mensen laten kennis maken met het evangelie. Ook kan er bijv. ’s avonds op een groot doek buiten gekeken worden naar films.    Voor zich spreekt dat dit een geheel zelfstandige tak van de stichting zal zijn die samenwerkt met andere organisaties. Te denken valt aan Youth With A Mission, maar ook andere kerken. In Roemenië zijn meerdere binnen- en buitenlandse organisaties actief, die zich bezig houden met tal van activiteiten. Door de hoge werkloosheid is het vraagstuk: “Hoe kom ik aan mijn vrijwilligers” minder moeilijk te beantwoorden als in bijv. Nederland.

Financiering

 • Met behulp van professionele hulp gaan we een realiseringsplan maken, waarbij zowel de bouw als de financiering worden ontwikkeld.
 • Een mogelijke opzet voor het financieel beleid: De financiering van dit plan wordt gerealiseerd door “partners” te vinden voor dit project. Er zijn vele stichtingen actief binnen Nederland die hulp verlenen aan Roemenië. De opzet van het organiseren van zowel kinder- als ook familiekampen wordt door vele stichtingen uitgevoerd. Het doel is om andere stichtingen te benaderen en hun te enthousiasmeren gebruik te gaan maken van onze (toekomstige) accommodatie. Ook via kerken in binnen- en buitenland kunnen er acties worden opgezet om tot voldoende financiën te komen. En niet te vergeten, er zijn (gelukkig) ondernemers in het bedrijfsleven die ook vanuit hun visie hulp geven aan het opstarten en soms ook onderhouden van projecten als deze. Tot slot is het wellicht mogelijk via de EG in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Het is niet de bedoeling dat de accommodatie gratis wordt aangeboden. Voor alles zal gewoon moeten worden betaald. Er wordt echter zonder winstoogmerk gewerkt. Wij zorgen er voor dat deze accommodatie die voldoet aan de eisen van de eenentwintigste eeuw, er ook gaat komen.

Kringloopwinkel ‘Maxima’ Sighisoara

Naast deze faciliteiten draait er een kringloopwinkel in 2015 in Sighisoara.

 • De goederen komen uit Nederland en wellicht ook andere landen maar zeker ook uit Roemenië zelf. Het recyclen wordt daarmee gepromoot. De mensen, gemikt wordt natuurlijk op de minst bedeelden maar de winkel is voor iedereen toegankelijk, zal tegen scherpe prijzen goederen aan de man brengen die vooral gericht zijn op de eerste levensbehoefte.
 • In de kringloopwinkel is ook een “koffiehoek” waar de mensen kunnen lezen en praten over de doelstelling van de SNR en haar Roemeense zusterstichting. De winkel is in Roemeense handen onder verantwoording van de Roemeense tak van Stichting Netwerk Roemenië die op zijn beurt weer samenwerkt met de Nederlandse tak, de SNR. Er zal ook een wagen van de kringloopwinkel in Sighisoara rondrijden voor het wegbrengen en ophalen van goederen. Deze wagen zal het duidelijk zichtbare logo van de winkel hebben.

Naast deze nieuwe activiteiten blijft de SNR zolang dit noodzakelijk is zich inzetten voor de allerarmste door te zorgen van ook voor hun betaalbare producten, het helpen bij het krijgen van een dak boven het hoofd, het geven van kansen op goede scholing en het leren kennen van de enorme liefde van de Here Jezus Christus.

Maar samen met het brengen van het evangelie zullen we ook de echte honger moeten bestrijden, de koude te lijf moeten gaan met warme kleding en de mogelijkheid tot scholing en misschien zelfs wel werk moeten aanbieden.

We blijven komen met teams, geven als dat zin heeft minikredieten, maar zoeken binnen het bedrijfsleven ondernemers die dit op zich willen nemen (een soort van” …Ondernemer voor…ondernemer”).

Tot zover mijn visie.

Dick Krabbendam.