Al een aantal jaren wilde de SNR (Stichting Netwerk Roemenië) een ruimte om meerdere activiteiten in onder te brengen in Hippolytushoef en wijde omgeving. Sinds 2004 zijn wij actief op voornamelijk Wieringen en in Roemenië. Wij verzamelen goederen en houden acties voor eten in de winter voor de allerarmsten in Roemenië. We werken hier maar ook daar samen met kerken en sociale organisaties. Op Wieringen en omgeving werken veel vrijwilligers aan dit project middels acties en markten. Regelmatig gaat er ook een vrachtwagen naar Roemenië die door velen geladen wordt.

We hebben een sorteerruimte (wat gaat naar Roemenië en wat is goed voor verkoop hier), een opknap/ herstelruimte, een kantoorruimte, een koffieruimte en vooral ook een kringloopwinkel om zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn dus om zo min mogelijk aanspraak te moeten doen op eventuele subsidies.

Onze doelstelling t.a.v. het “ter plaatse actief zijn” bestaat uit de volgende elementen:

  • Met meerdere mensen samen een goed doel naleven, in dit geval het helpen van de allerarmsten in Roemenië
  • Mensen die een beperking hebben in het kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt de kans geven een zinvolle dagbesteding te geven
  • Een sociaal ontmoetingscentrum te vormen waar mensen uit de buurt maar ook daarbuiten even “lekker kunnen aanwaaien”.
  • Iedereen maar zeker ook de minder draagkrachtigen de kans te geven om tegen een klein prijsje een aanschaf te kunnen doen van diverse dingen.

Hier willen wij dus een grote bijdrage aan leveren. Mensen met een beperking ten opzichte van de vraag op de arbeidsmarkt zijn aan ons verbonden. Stichting Heemz.org heeft bij ons cliënten geplaatst incl. professionele begeleiding. Ook mensen die een tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering werken bij ons. Verder hebben wij 40 vrijwilligers in Hollands Kroon die meewerken met acties, uiteenlopend van meewerken in de winkel, laden van vrachtwagens, technisch controleren van alles waar een stekker aan zit verbonden, schoonmaakactiviteiten, sorteren van alles wat er binnen komt, ophalen en wegbrengen van goederen, voorbereiden van maandmarkten etc.

De gemeenschapszin en verbondenheid is volop aanwezig in onze Stichting. Op deze manier, door de Kringloopwinkel heen, kunnen we het gezamenlijke flink vergroten en de “eigen kracht” van sociaal zwakkeren en van de mensen met een beperking op Wieringen en omgeving flink versterken. De zelf- redzaamheid en sociale cohesie zullen bekrachtigd worden door het samenwerken van vrijwilligers met diverse achtergronden.

Wij hebben altijd al als doel gehad om de verbondenheid binnen Hollands Kroon te versterken, de sociaal zwakkeren te stimuleren zich nuttig te maken en te laten zien dat ze er mogen zijn. Verbondenheid, solidariteit, talenten van mensen ontdekken, verantwoordelijkheid, netwerken, samenwerken, zijn allemaal punten waaraan we willen/kunnen werken in een kringloopwinkel in Hippolytushoef.

De winkel zelf is drie dagen per week open en wel op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 16 uur. Daarnaast hebben we maandelijks een “thema- markt” waarbij we nieuw publiek proberen aan te trekken, maar waarbij we ook gericht een maand of langer bezig kunnen zijn met allerhande voorbereidingen.

De goederen worden gratis geschonken door de plaatselijke bevolking. Gecontroleerd, schoongemaakt, eventueel gerepareerd en uiteindelijk geselecteerd voor óf verkoop in onze winkel “De Marske” óf schenken aan onze Roemeense satelliet- stichting “Fundatia Pro Familia Sighisoara”. Ook zij hebben een kringloopwinkel onder de naam “Maxima” en ook zijn werken vanuit een sociale doelstelling, gelijk aan de onze. De winkel is gevestigd in Sighisoara

De aanbod van goederen is zeer uiteenlopend en bestaat uit kleding, huishoudelijke artikelen, (klein)meubelen, elektrische apparatuur, audio- en visuele apparatuur

Beide kringloopwinkels zijn bedoeld voor “fundraising”, ofwel alle “winst” wordt aangewend om daarmee de humanitaire doelen die we hebben t.a.v. de allerarmsten in Roemenië te verwezenlijken. Wat die doelen zijn kunt u op de rest van de website vinden.

De Marske in Hippolytushoef draait zuiver op vrijwilligers en heeft geen personeelskosten. Maxima in Sighisoara heeft wel personeel in dienst omdat, gezien de lagere levensstandaard in Roemenië, mensen wel een salaris moeten krijgen willen ze rond kunnen komen.

Daarnaast wordt er via de SNR ook goederen aan Fundatia Pro Familia Sighisoara gestuurd die gratis worden verstrekt aan de allerarmsten die geen enkele financiële mogelijkheid hebben.

Dit alles tot eer en glorie van Hem die wij dienen en die ons liefheeft en ons datzelfde heeft bevolen: ”Hebt elkander lief!”